Sökning: "1999 70 EG"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden 1999 70 EG.

 1. 1. Visstidsanställningar på den svenska arbetsmarknaden i ljuset av EU-rätten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Mikaela Johansson; [2017]
  Nyckelord :directive 99 70 EG; fixed-term contract; dead-end job; stepping-stone; youths;

  Sammanfattning : The Swedish regulation concerning fixed-term contract has been a topic for discussion during the last decade. It has been criticised for not following the council’s directive 1999/70/EG on the measures to prevent the abuse of fixed-term contracts. Since 2016 the regulation has changed. LÄS MER

 2. 2. (Miss)brukandet av visstidsanställningar - En komparativ studie om visstidsanställningar i Skandinavien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Isabelle Liljeqvist; [2016]
  Nyckelord :Direktiv 1999 70 EG; anställningsskydd; visstidsanställningar; tidsbegränsade anställningar; Skandinavisk arbetsrätt; visstidsdirektivet; missbruk av staplade visstidsanställningar.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Tidsbegränsad anställning i Sverige har ökat kraftigt de senaste årtiondena och lagstiftningen har gått från att bara tillåta tidsbegränsad anställning om arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet föranledde det, till att idag inte ställa några särskilda krav alls. Lagstiftningen försöker balansera motstående behov, anställningstrygghet kontra flexibilitet. LÄS MER

 3. 3. Den svenska modellen i Europa – om visstidsdirektivet och stapling av tidsbegränsade anställningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Mattias Klavebäck; [2016]
  Nyckelord :tidsbegränsade anställningar; stapling av visstidsanställningar; visstidsdirektivet; svensk arbetsrätt; den svenska modellen; EU-rätten; Fixed-term employment; successive fixed-term contracts; Fixed-Term Work Directive; Swedish labour law; Swedish Model; European Union law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Visstidsanställningar har en viktig roll i strävan efter ökad flexibilitet men konsekvenserna av anställningsformens tillämpning och förekomst har länge varit omdebatterade. År 2007 inledde EU-kommissionen ett överträdelseärende efter det att TCO anmält Sverige för brister i implementeringen av visstidsdirektivet 1999/70/EG som bland annat syftar till att förhindra otillåten stapling av visstidsanställningar. LÄS MER

 4. 4. Bruk eller missbruk? - En kritisk granskning av reglerna kring skydd mot missbruk av tidsbegränsade anställningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanne Nordqvist; [2016]
  Nyckelord :arbetsrätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De svenska bestämmelserna om tidsbegränsade anställningar har varit mål för lagstiftningsändringar ett omfattande antal gånger under de senaste decennierna. Idag finns bestämmelserna om tillåtna tidsbegränsade anställningar och skyddet mot missbruk av sådana i 5-5a §§ lag om anställningsskydd. LÄS MER

 5. 5. Kollektivavtalet är en hybrid med en lag till hjärta och ett avtal till kropp”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Cecilia Nordblad; Malin Petersson; [2015]
  Nyckelord :Visstidsdirektivet; 1999 70 EG; Tidsbegränsade anställningar; Stapling; Visstidsanställning; EU-kommissionen; TCO; Svenskt Näringsliv; Kollektivavtal; Semidisposivitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sveriges medlemskap i EU medför att förordningar och direktiv måste implementeras. Sverige har vid flertalet tillfällen mottagit kritik både från EUkommissionen och via en anmälan från TCO, för bristande tillämpning i nationell lagstiftning vad gäller visstidsdirektivet. LÄS MER