Sökning: "2 2008"

Visar resultat 11 - 15 av 1302 uppsatser innehållade orden 2 2008.

 1. 11. Införande av devops för SME : Utmaningar och framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Malin Götlind; [2020]
  Nyckelord :DevOps; Automatisering; Tidsbrist vid införande av DevOps; Utmanande områden i ett DevOps införande; SAFe DevOps; Sociala förändringar; Produktion och produktutmaningar; Investering av tid;

  Sammanfattning : De agila metoderna har under många år varit mycket framgångsrika inom informationssystemutveckling men enligt Balaji och Sundararajan Murugaiyan (2012) finns det även nackdelar med metoderna. En av dessa nackdelar är en flaskhals som kan finnas mellan avdelningarna utveckling och drift på ett företag eftersom dessa avdelningar ofta inte är anpassade till varandra (Laudon & Laudon, 2018). LÄS MER

 2. 12. Crowding out or crowding in? : A study on the effects of the public debt ratio on private investments of countries in the euro area

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Alexander Nilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The evolution of public debt in the euro area into unsustainable levels is discussed now more than ever after the recent financial crisis of 2008 and the European sovereign debt crisis that followed. With countries like Greece and Italy hovering around the level of 181.2- and 134. LÄS MER

 3. 13. Renommésnyltning enligt generalklausulen – idag jämfört med igår

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Kajsa Djurfeldt; [2020]
  Nyckelord :Renommésnyltning; transaktionstestet; marknadsföringslagen; generalklausulen.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att i marknadsföring obehörigen utnyttja ett kännetecken tillhörande en annan näringsidkare så att det goda renommé, goodwill, det är förknippat med utnyttjas på ett otillbörligt sätt kallas för renommésnyltning. Renommésnytltning strider mot god marknadsföringssed och regleras därmed genom generalklausulen 5 och 6 §§ Marknadsföringslagen. LÄS MER

 4. 14. Maskirovka 2.0 : nydaning och kontinuitet i rysk krigföring

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Lars Gärtner; [2020]
  Nyckelord :krigsvetenskap; Ryssland; Sovjetunionen; Georgien; Ukraina; Krim; Georgienkriget; Krimkrisen; hybridkrigföring; ickelinjär krigföring; vilseledning; informationskrigföring; subversion; Maskirovka; reflexiv kontroll; aktiva åtgärder;

  Sammanfattning : The characteristics of the Russian military operations during the Russo-Georgian War of 2008 and again in the Crimean Crisis 2014, were “rude awakenings” to a shift in the strategic behaviour of Russia, not refraining from military aggression as means to political aims. In the aftermath of these “strategic shocks”, the scholarly debate on how to interpret and understand these limited wars, has several ongoing discussions, among which is whether this modern Russian style of warfare, as demonstrated in Moldova, Georgia, Ukraine and elsewhere, really is a novel concept or plainly “old wine in a new bottle”. LÄS MER

 5. 15. A global analysis on impact of conflicts on long-term greening trends

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Mathias Welp; [2020]
  Nyckelord :NDVI; Conflicts; UCDP; GIMMS; Google Earth Engine; Physical Geography; Ecosystem Science; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Armed conflicts were and are still shaping the global terrestrial land surface and can have severe direct and indirect impacts on societies, economies and the environment. This study attempts to assess the impact of armed conflicts on vegetation on global and regional scale. LÄS MER