Sökning: "2 2008"

Visar resultat 21 - 25 av 1302 uppsatser innehållade orden 2 2008.

 1. 21. Transpersoners sociala nätverk i skolan och vad de kan säga om transsexualitetens etiologi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Filip Busic; Azra Grebo; [2020]
  Nyckelord :gender dysphoria; transgender; students; schoolreports; könsdysfori; trans; elever; skolrapporter;

  Sammanfattning : Antalet diagnoser av könsdysfori (KD), har ökat markant i Sverige och andra delar av västvärlden sedan 2008. Merparten av denna ökning utgörs av flickor i tonåren, vilka numera utgör den största gruppen av transpersoner. LÄS MER

 2. 22. Lyftanordning för byte av lyftcylinder på lastbärarvagn

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Maskinteknik

  Författare :Jon Stenberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet har utförts för SSAB EMEA i Borlänge. I företagets produktionsanläggning i Borlänge valsas stålämnen till tunnplåt som säljs som rullar eller formatklippt plåt. För att bli till färdig produkt genomgår produkten flera olika processer beroende på vilka egenskaper som efterfrågas hos den färdiga produkten. LÄS MER

 3. 23. A case study in consolidating the loss structure of different manufacturing sectors under lean context

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Hua Tong; Thi Minh Trang Dao; [2020]
  Nyckelord :Lean Manufacturing; Loss Deployment; Loss Structure; World Class Manufacturing WCM ; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the light of lean methodology, World Class Manufacturing requires continuous improvement in analyzing the losses to eliminate the wasteful resources and to boost the overall productivity. However, the standardized loss structure should be well-balanced to be general enough to cover the whole manufacturing procedure while being specific enough to point out the real issues happening for further improvement. LÄS MER

 4. 24. Cirkularitet inom industriellt byggande : Lösningar för materialen gips, mineralull och trä

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Olivia Davidsson; [2020]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; industriellt byggande; avfall; avfallsförebyggande; återanvändning; återvinning; gips; mineralull; trä;

  Sammanfattning : Dagens linjära ekonomi är inte hållbar. Europaparlamentets direktiv om avfall 2008/98/EG redogör för ett mål där 70 % av allt icke farligt bygg- och rivningsavfall ska vara förberett för återanvändning, materialåtervinning och övrig återvinning innan år 2020. En övergång mot en cirkulär ekonomi är därmed nödvändig. LÄS MER

 5. 25. Location Decisions of Independent Schools in Sweden- Does ideology matter?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Carolina Jansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Swedish school voucher reform in 1992 gave rise to independent schools and free choice of school for students. Since 1997, local governments have the opportunity to utter their opinion regarding the establishment of an independent school. LÄS MER