Sökning: "2 Petrusbrevet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden 2 Petrusbrevet.

  1. 1. En jämförelse mellan Andra Thessalonikerbrevets och Andra Petrusbrevets eskatologi : Den eskatologiska utvecklingen inom två efterpaulinska Jesus-rörelser

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Bibelvetenskap

    Författare :Linnea Eriksson; [2014]
    Nyckelord :Eskatologi; 2 Petrusbrevet; 2 Thessalonikerbrevet; Nya testamentet; Exegetik;

    Sammanfattning : .... LÄS MER