Sökning: "2 nyckelord teknik"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden 2 nyckelord teknik.

 1. 1. Ergonomisk kartläggning av internt logistikflöde - Med förbättringsförslag : En fallstudie genomförd på ett företag

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Natalie Agerskans; [2018]
  Nyckelord :Strain ergonomics; RAMP; Picking station; Work environment; Internal logistics; Material handling; Belastningsergonomi; RAMP; Omplockningsstation; Arbetsmiljö; Intern logistik; Materialhantering;

  Sammanfattning : Syftet: Syftet med denna studie är att kartlägga belastningsergonomiska risker i ett framtida internt logistikflöde, samt att ge förslag på hur dessa risker kan undvikas genom tillämpning av LEAN metodik och en ny logistiklösning. Följande frågeställningar har ställts för att identifiera orsaker till problem och förbättringsmöjligheter: 1)    Vilka arbetsmoment i det studerade logistikflödet leder till ergonomiska risker? 2)    Hur kan fallstudieföretaget införa LEAN metodik för att uppnå bättre ergonomi vid materialhantering? 3)    Hur kan en ny generell och mer ergonomisk logistiklösning för materialhantering se ut på fallstudieföretaget? Metod: Studien har genomförts baserat på en fallstudie på ett industriföretag. LÄS MER

 2. 2. OPTIMAL ENERGY DESIGN FOR A SYSTEM OF PUMPED HYDRO-WIND POWER PLANTS

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :LAKSHMI NAGA SWETHA YANAMANDRA; [2018]
  Nyckelord :Pumped Hydro; Wind farm; Energy Storage; Renewable Energy.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Medvetenhet och oro kring miljöeffekter från utsläpp av växthusgaser och de minskande resurserna av icke förnybara energikällor har ökat de senaste årtiondena. Utvecklingen av ny teknologi för förnybar energi har drivits fram globalt som ett svar på denna oro. LÄS MER

 3. 3. Bedömning i specialidrott : Hur går lärarna tillväga och vilka ramfaktorer påverkar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Frida Viol; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att undersöka hur fotbollslärare i ämnet specialidrott arbetar med bedömning, samt vilka ramfaktorer som påverkar bedömningen. Frågeställningar: 1. Hur arbetar lärare i specialidrott med bedömning? 2. Vilka ramfaktorer påverkar lärarnas bedömning? 3. LÄS MER

 4. 4. Generation Ys drivkrafter på arbetsplatsen : En studie av intern marknadsföring från ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Alexander Bäcklund; Bill Samuelsson; Simon Levander; [2017]
  Nyckelord :Employer branding; Generation Y; Intern marketing; Loyalty; Social Exchange Theory;

  Sammanfattning : Sammanfattning – ”Generation Ys drivkrafter på arbetsplatsen” Datum: 2/6-2017 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Mälardalens Högskola Författare: Alexander Bäcklund, Bill Samuelsson och Simon Levander Titel: Generation Ys drivkrafter på arbetsplatsen Handledare: Kerstin Nilsson Nyckelord: Employer branding, Generation Y, Intern marketing, Loyalty, Social Exchange Theory. Frågeställning: Vilka incitament är det som påverkar den anställde att stanna på en arbetsplats?Matchar företagets employer branding-arbete med de anställdas motivationsfaktorer? Syfte: Syftet med undersökningen är att förklara de incitament som leder till att medarbetare väljer att stanna inom organisationen och jämföra det med företagets human resource-arbete för att behålla anställda. LÄS MER

 5. 5. Bostäder eller lokaler? : Skillnader i avkastningsmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Fredrik Svensson; Kristian Ceylan; [2016]
  Nyckelord :Fastigheter; kommersiella fastigheter; bostadsfastigheter; fastighetsförvaltning; finansiell analys;

  Sammanfattning : Titel: Bostäder eller lokaler? Skillnader i avkastningsmöjligheterSeminariedatum: 2015-05-30Högskola: Högskolan i HalmstadInstitution: Akademin för Ekonomi, Teknik och NaturvetenskapNivå: Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15hpFörfattare: Fredrik Svensson & Kristian CeylanExaminator: Eva BerggrenHandledare: Titti EliassonSidantal: 27Bilagor: 2Nyckelord: Fastigheter, kommersiella fastigheter, bostadsfastigheter, fastighetsförvaltning, finansiell analys.Frågeställning: Hur skiljer sig avkastningsmöjligheterna åt mellan bostadsfastigheter och lokalfastigheter?Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur möjligheterna till avkastning skiljer sig åt mellan bostadsfastigheter och lokalfastigheter. LÄS MER