Sökning: "20 S 2"

Visar resultat 1 - 5 av 507 uppsatser innehållade orden 20 S 2.

 1. 1. Out-of-plane Ferromagnetic Resonance (FMR) measurements on magnetic nanoparticle dispersions for biomedical sensor applications

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Markus Back; [2020]
  Nyckelord :Ferromagnetic; magnetic; resonance; FMR; EPR; nanoparticle; microwave; coplanar; waveguide; cavity; s-parameter; gilbert; damping; gyromagnetic; liquid; biosensor; landau; lifshits; spin; polymer; composites; engineering physics; teknisk fysik; magnetism; ferromagnetisk; vågledare; resonans; mikrovågsteknik; nanopartiklar;

  Sammanfattning : In this master work, we investigated the feasibility of a magnetic resonance measurement technique using magnetic nanoparticle dispersions in both liquid and solid form. The implementation is realised as a coplanar waveguide operating in the frequency range of 0.5 - 20 GHz and an electromagnet producing a static magnetic field of strength up to 1. LÄS MER

 2. 2. Techno-economic analysis of demand flexibility from heat pumps for multi-family buildings in Sweden based on two case studies

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Hsin-Ting Ko; [2020]
  Nyckelord :Demand flexibility; Heat pump; IDA ICE; Smart grid; Thermal comfort; Thermal inertia; Bottom-up simuleringsmodell; efterfrågeflexibilitet; Demand response; energiteknologi; slutanvändarbeteende; grön byggnad; VVS-systemkontroll; värmepump; IDA ICE; smart nät; termisk komfort; termisk tröghet;

  Sammanfattning : Sweden is undergoing energy transition to become a zero-carbon economy with electricity production aims at 100% from renewable resources by 2040. Sweden also has a national goal to have fossil-free vehicle fleet by 2030. The increasing share of intermittent renewable resources creates growth in mismatches between electricity supply and demand. LÄS MER

 3. 3. Styrande idéer om social hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Social hållbarhet; Sveriges kommuner; Bostadspolitik; Bostadsförsörjning; Idéanalys.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to contribute with an idea analysis of the Swedish municipalities' tools for housing provision as a case of housing policy. This study has focused on analyzing contemporary ideas on social sustainability by conducting a descriptive idea analysis of different municipalities' ideas on Social sustainability. LÄS MER

 4. 4. Chefers upplevelser av förutsättningar för konflikthantering inom äldreomsorgen : En intervjustudie med första linjes chefer

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Aida Jurakic; Heba Osman; [2020]
  Nyckelord :conflicts; conflict management; elderly care; leadership; manager; strategies; support; sustainability; chef; hållbarhet; konflikter; konflikthantering; ledarskap; strategier; stöd; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Det är naturligt att det uppstår konflikter bland människor som arbetar tillsammans, speciellt när de arbetar under stress och stora påfrestningar så som det ser ut i stora delar av dagens vård- och omsorgsorganisationer. Forskning visar att chefer använder 20–25 % av sin tid till att hantera konflikter. LÄS MER

 5. 5. Metformin i adjuvans till livsstilsintervention hos överviktiga och obesa gravida kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Eveline Jönsson; Lovisa Rolling; [2019-06-25]
  Nyckelord :Gestational weight gain; livsstilsintervention; övervikt; fetma; gravida kvinnor; metformin; Gestational weight gain; lifestyle intervention; overweight; obesity; pregnant wo-men; metformin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler kvinnor går idag in i sin graviditet med en övervikt eller fetma. Det ökar risken för att kvinnan går upp mer än vad som rekommenderas under graviditeten vilket kan leda till konsekvenser för både modern och barnet. Tidigare studier visar att metformin even-tuellt har en effekt på viktminskning. LÄS MER