Sökning: "2000 ord med"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden 2000 ord med.

 1. 1. Kultur eller livsstil? : En kvantitativ och kvalitativ studie över livsstilsjournalistik på svenska kultursidor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Moa Malmqvist; Morgan Storesund Skarin; [2020]
  Nyckelord :kultur; livsstil; kulturjournalistik; livsstilsjournalistik; kommersialisering; medialisering;

  Sammanfattning : Kulturjournalistiken i Sverige har de senaste 30 åren genomgått en flerdimensionell förändring av omfattning, format och inte minst innehåll. Utvecklingen infaller parallellt med samhälleliga och mediala fenomen som kommersialisering och medialisering. LÄS MER

 2. 2. Matematisk litteracitet – arbetssätt och påverkande faktorer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Nihlén; Adam Sahlén; [2020]
  Nyckelord :begreppsförståelse; inlärning; matematik; matematikundervisning; matematisk litteracitet; metod; ordförståelse;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är skriven med syftet att öka kunskapen kring hur man som pedagog praktiskt kan utforma undervisningen för att den ska stärka elevernas matematiska litteracitet samt undersöka vilka personliga egenskaper hos eleverna som har en betydelse för deras utveckling av matematisk litteracitet. Arbetet har utförts genom en sammanställning av den aktuella vetenskapliga forskningen (2000–2019) kring matematisk litteracitet genom datainsamling via metodiska sökningar i databaser. LÄS MER

 3. 3. Tillgänglig lärmiljö- ett komplext landskap

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Katalina Gravert; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet; Differentierad undervisning; Inkludering; Interaktion; Kommunikation; Ledarskap; Relationer; Socialt samspel; Tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Gravert, Katalina (2020). Tillgänglig lärmiljö- ett komplext landskap. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Postoperativ smärta samt upplevd effekt av smärtbehandlingen ur ett patientperspektiv vid planerad höftoperation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jessica Vestberg; Malin Lindblom; [2019]
  Nyckelord :Hip surgery; postoperative pain; pain management; patient perspective; Höftoperation; postoperativ smärta; smärtbehandling; patientperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Höftartroplastik är rankad som nummer 11 på listan över de mest smärtsamma kirurgiska ingreppen. Att utveckla kronisk smärta postoperativt rapporteras vara så hög som 10%. Syfte: Studera vuxna patienters upplevelser av postoperativ smärta efter planerad höftoperation samt patienternas erfarenhet av smärtbehandlingen. LÄS MER

 5. 5. Kan man tjäna pengar på datorspel?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alexander Borggren; [2019]
  Nyckelord :esport; e-sport; esports; Counter-Strike; professionalisering; professionalization; datorspel; computer games; gaming; muntlig historia; oral history;

  Sammanfattning : Esport är en växande industri som troligen bara kommer att bli större i framtiden. Idag är professionella spelare med i stora lag, spelar i stora turneringar om mycket pengar och får en lön så att de kan se sitt spelade som ett yrke. LÄS MER