Sökning: "20000 år sedan"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden 20000 år sedan.

 1. 1. Patogener och deras påverkan på honungsbin

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Johan Ekefäll; [2018]
  Nyckelord :honungsbin; pollinering; Varroa; amerikansk yngelröta; den lilla kupskalbaggen; patogener;

  Sammanfattning : Bin har pollinerat blommor i miljontals år, och det finns idag över 20000 arter av bin världen över. Honungsbin omfattar sju av dessa arter som ingår i gruppen långtungade bin. Människan fick sin första smak av honung för flera tusen år sedan när de levde som jägare och samlare. LÄS MER

 2. 2. Vegetation responses to Late Glacial climate shifts as reflected in a high resolution pollen record from Blekinge, south-eastern Sweden, compared with responses of other climate proxies

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Artemis Karlatou-Charalampopoulou; [2016]
  Nyckelord :lake sediments; Blekinge; SE Sweden; Pleistocene-Holocene boundary; loss on ignition; pollen analysis; high time-resolution; time lags; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på en nästan 1700 år lång sjösedimentsekvens från Hässeldala Port i centrala Blekinge, sydöstra Sverige. Den omfattar övergångsperioden mellan pleistocen och holocen, eller mer precist eventen GI-1a och GS-1 samt början av den holocena epoken i iskärnorna, vilket motsvarar de sydsvenska pollenzonerna sen allerød till tidig preboreal. LÄS MER

 3. 3. Har bolagiseringen av idrottsföreningar gett önskad effekt? : En fallstudie om idrottsaktiebolag ger bättre finansiella nyckeltal samt bättre sportsligt resultat

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sandra Brunn Olausson; Dejan Novakovic; [2013]
  Nyckelord :Corporatisation; financing; return; solidity; sport results.; Bolagisering; finansiering; räntabilitet; soliditet; sportsligt resultat.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem:År 1999 blev det tillåtet för idrottsföreningar med elitverksamhet att bilda aktiebolag. I dag har endast 23 stycken idrottsföreningar av ungefär 20 000 valt att bilda aktiebolag som man upplåtit sin serieplats till. LÄS MER

 4. 4. Renewable energy – and water system in South Africa, as part of RDP-housing projects. Economical, technical and ecological comparison

  Kandidat-uppsats, Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Clara Norell; [2010]
  Nyckelord :Sustainable; Housing; Ecological; Economical; Social; Technical; Urban; development;

  Sammanfattning : SammanfattningDenna studie syftar till att undersöka tekniska möjligheter, kunskaper samtviljan till ett byggande för hållbar utveckling i SydafrikaFörfattaren har genom MFS (mindre fältstudie) undersökt möjligheternaför att skapa mer hållbara hus ekologiska hus, för att sedermera kunna skapa"ekobyar" istället för som det idag, fortfarande byggs enligt den förlegadeapartheidarkitekturens struktur; "one house one plot township".The Department of Housing har sedan 1994 byggt över 2. LÄS MER

 5. 5. Upplevelse av livskvalitet hos personer med stroke  : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Haleh Najjar; Talie Hamtaei; [2009]
  Nyckelord :Stroke; quality of life; nursing; Stroke; livskvalitet; omvårdnad;

  Sammanfattning : Stroke är en av de tre sjukdomar som årligen skördar flest antal vuxna liv – endast hjärtsjukdomar och cancer dödar fler. Bara i Sverige drabbas cirka 20 000 personer per år. Av dessa 20 000 Personer, räddas förstås många till livet. LÄS MER