Sökning: "2005"

Visar resultat 1 - 5 av 10966 uppsatser innehållade ordet 2005.

 1. 1. Statlig kreditgaranti som styrmedel för energieffektivisering av flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Daniel Nylund; Lovisa Rendert; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this paper was to investigate the possibilities of introducing a state credit guarantee for energy efficiency of apartment buildings. Heating and hot water in apartment buildings account for about 8% of Sweden's total energy use and many of the buildings have potential to greatly reduce its energy use. LÄS MER

 2. 2. eSports as a promissory economy: An empirical study on how accounting can be used to enable the commercial development of emerging sports

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Felix Bensberg; Johannes Pauleikhoff; [2020]
  Nyckelord :eSports; accounting in sports; commercialisation; promissory economy; performativity;

  Sammanfattning : In this paper, it is examined how accounting can be used to enable the commercial development of emerging sports. Building on Mouritsen and Kreiner's (2016) findings regarding the relationship between accounting and decision as promises, the eSports industry is identified as the case of a promissory economy, where promising agents construct a "regime of hope" (Brown, 2005), which pictures a thriving future for the industry. LÄS MER

 3. 3. Integration och arbetsmarknadspolitik : Hur invandrare med burundisk bakgrund upplever integrationen på den svenska markanaden

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Gustave Ntwari; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study is based on a qualitative approach that analyzes data collected through semi-structured interview. The purpose of this study is to increase our understanding of the Swedish integration policy in the labor market. LÄS MER

 4. 4. Eco-efficiency in Swedish dairy farms : incorporating sustainability into the measure of eco-efficiency

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Elin Martinsson; [2020]
  Nyckelord :dairy farms; eco-efficiency; environmental pressures; planetary boundaries;

  Sammanfattning : This thesis introduces a novel method to incorporate absolute values of GHG emissions into the measure of eco-efficiency. The aim is to assess eco-efficiency in Swedish dairy farms and adjusting the scores towards a threshold of absolute levels of GHG emissions using the proposed method. LÄS MER

 5. 5. Restaurangbranschen under hot av en pandemi - Är ledningen redo? : En kvalitativ studie om Corona krisen i Malmö och dess påverkan på restaurangbranschen och dess ledning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Carl Gustafsson; Nicolas Arriagada; Jonas Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :Kris; krishantering; ledning; ledarskap; ledarskap under kris; kommunikation; kriskommunikation;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur ledarskapet inom restauranger i Malmö har använt sig av krishantering före och under Corona krisen. Metod:Semistrukturerade intervjuer har genomförts med sex olika respondenter inom ledningen från olika restauranger i Malmö Kommun. LÄS MER