Sökning: "2009"

Visar resultat 1 - 5 av 19846 uppsatser innehållade ordet 2009.

 1. 1. Kulturmiljöer, förvaltning och klimatförändringar En kvalitativ fallstudie om Gathenhielmska kulturreservatet som ett social-ekologiskt system

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Teodor Sandklef; [2022-02-02]
  Nyckelord :social-ekologiska system; hållbarhet; klimatförändringar; kulturarv; kulturmiljöer; kulturmiljöförvaltning;

  Sammanfattning : This papers aim is to investigate how cultural landscapes and management relate to climate patterns and some of its consequences. By doing so, the paper also seeks to apply Elinor Ostroms general framework for analyzing sustainability in social-ecological systems (2007, 2009; McGinnis & Ostrom, 2014). LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av hemabort

  Magister-uppsats,

  Författare :Ida Pedersen; Ester Bohlin; [2022-01-27]
  Nyckelord :hemabort; kvinnors upplevelser; stöd; information; personcentrerad vård; autonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är majoriteten av alla aborter hemaborter. Hemabort innebär idag att den medicinska aborten startas på sjukhus och att kvinnan därefter slutför aborten i hemmet. Förslag har lagts fram att hela abortprocessen ska kunna göras i hemmet och att barnmorskans ansvarsområde inom abortvården ska utökas. LÄS MER

 3. 3. Establishment of a deep learning algorithm for dosimetry of radiopharmaceuticals

  Master-uppsats,

  Författare :Dennis Lipnicevic; [2022-01-13]
  Nyckelord :Medical physics; automated segmentation; dosimetry; kidney; nuclear medicine dosimetry; deep learning; convolutional neural network;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of this study was to introduce a volumetric convolutional neural network for segmentation of the kidneys in SPECT images and to apply it in the dosimetry of radiopharmaceuticals of this organ, in order to decrease segmentation time and to standardize the segmentation of the kidneys. Method: Three networks were trained using two network architectures and a total of 216 retrospectively collected images from patients that underwent imaging procedures at Sahlgrenska University Hospital between 2009 and 2018. LÄS MER

 4. 4. DEVELOPING SUSTAINABLE FINANCIAL TRADING MARKETS USING BLOCKCHAINS

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Sulakshi Hetti Mudiyanselage; [2022]
  Nyckelord :Blockchains; Sustainability; Affordances; Financial trading markets;

  Sammanfattning : With the invention of the cryptocurrency Bitcoin in 2009, the world's first blockchain application was developed. While academic research gradually investigates blockchain more closely and attempts to understand its functioning in the financial sector, the technology is rapidly evolving, and eco-systems grow exponentially. LÄS MER

 5. 5. Flow modeling and bank erosion downstream due to spillway discharge : Independent thesis Advanced level (professional degree) 30 ECTS credits

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för beräkningsvetenskap

  Författare :Alexander Lindblad; [2022]
  Nyckelord :Ansys Fluent; Multiphase Flow; Spillway; CFD; Volume of Fluid; Reynolds-averaged Navier-Stokes;

  Sammanfattning : Dam spillways and downstream areas are used to guide large flows of water during for example heavy rainfall. The large flows give way to turbulent pattern sand velocities that may damage the river banks or the dam structure. Investigation of these water patterns at certain flows are therefore done to examine at risk areas. LÄS MER