Sökning: "2009"

Visar resultat 1 - 5 av 19631 uppsatser innehållade ordet 2009.

 1. 1. En hälsofrämjande närmiljö En kvalitativ studie om seniorers möjligheter till fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sofia Lindstedt; [2021-10-22]
  Nyckelord :hälsa; närmiljö; self-efficacy; senior;

  Sammanfattning : En ökande medellivslängden innebär utmaningar för både individen och samhället. När viåldras förändras kroppens sammansättning och vi blir känsligare för yttre påfrestningar. Hurvi åldras beror på flera samverkande faktorer som arv, livsstil och sjukdom. LÄS MER

 2. 2. THE CONCEPTION OF THE BATTLE AGAINST HIV IN SOUTH AFRICA - A Critical Discourse Analysis of Speeches by Mandela, Mbeki and Zuma

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Esther DeBoer; [2021-10-04]
  Nyckelord :African languages; South Africa; HIV AIDS; Mandela; Mbeki; Zuma; Critical Discourse Analysis; Legitimation Theory; Silent Discourse;

  Sammanfattning : In the past decade South Africa has enrolled the biggest antiretroviral treatment programme(ARV) in the world to treat HIV/AIDS. The country has had a hard time to deal with the diseasefor a long time, however, now seems to make progress in combatting the disease and even setsan example for other countries in the world in how to deal with the disease. LÄS MER

 3. 3. EDUCATION FOR ROHINGYA DISPLACED CHILDREN

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :H M Moniruzzaman; [2021-08-16]
  Nyckelord :Rohingya Refugee; Refugee Education in Emergencies; Temporary Learning Centre; Challenges and Potentials;

  Sammanfattning : Aim:As a legacy of forcible displacement from Myanmar, the ethnic Rohingya refugee children struggle for formal education in the world’s largest refugee camps (unregistered) in Cox’s Bazar, Bangladesh. Therefore, the study aims to explore the current education practices and the contexts of providing informal education in Temporary Learning Centre (TLCs) to the displaced Rohingya children by NGO-lead education sectors in Bangladeshi refugee camps. LÄS MER

 4. 4. IMPLEMENTING SUSTAINABILITY IN A FAST-GROWING SCALE-UP COMPANY - A CASE STUDY IN THE MEDTECH INDUSTRY School

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alice Karlsson; [2021-07-08]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainability Development Goals; Value Chain; Growth; Goals; Communication; SDG 3; SDG 12; Good Health and Well-Being; Responsible Production and Consumption;

  Sammanfattning : As sustainability is becoming an increasingly important part of society, not only from a societal and environmental perspective but also, from a corporate one (Nidumolu et al., 2009; Evans et al. LÄS MER

 5. 5. Greenwashing och finansiell prestation - symboliska kontra betydande gröna aktiviteter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Sophie Bengtsson; Tilda Carlsson; [2021-07-07]
  Nyckelord :Greenwashing; ESG; Finansiell prestation; Hållbarhet; ROA; Tobin s Q;

  Sammanfattning : Studien syftar till att utforska till vilken utsträckning företags betydande aktiviteter inom hållbar­hetsfrågor, till skillnad från symboliska aktiviteter, påverkar företags finansiella prestation. Detta för att undersöka om företag kan tänkas ha finansiella incitament att hålla sina ord. LÄS MER