Sökning: "2009"

Visar resultat 1 - 5 av 20090 uppsatser innehållade ordet 2009.

 1. 1. BETYDELSEN AV SALIENCY FÖR RESPONSIVITETEN GENTEMOT DEN ALLMÄNA OPINIONEN I DET POLITISKA UTFALLET

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Victoria Wojewoda; [2024-02-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker allmänhetens påverkan på politiken i frågor som är av särskild betydelse för medborgarna. Genom kvantitativ statistisk analys undersöks om responsiviteten gentemot den allmänna opinionen i det politiska utfallet är högre för sakfrågor som är salient bland medborgarna. LÄS MER

 2. 2. Social integration av barn med autism i den svenska kommunala grundskolan - Sociala relationer och acceptans mellan barn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Cabdinasir Mohamed; [2024-02-14]
  Nyckelord :Social integration;

  Sammanfattning : Sedan 2011 allt fler barn med autism tas emot idag i den svenska grundskolor eftersom de inte längre har rätt till grundsärskolan utan signifikanta intellektuella funktionsnedsättningar (SFS, 2010:800). Dock, vissa studier har visat att barn med autism i grundskolan är ensamma och är mindre accepterade av sina kamrater (Chamberlain et al; 2007). LÄS MER

 3. 3. Då, Idag och i Framtiden. WPR-analys om hur utrikespolitisk förändring återspeglas i Sverige

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan; Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Frida Eilertsson; [2024-01-26]
  Nyckelord :Utrikespolitisk förändring; Sverige; WPR; Problemframställning; Social konstruktionism; Säkerhetspolisen; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att bidra med ökad förståelse för hur utrikespolitisk förändring speglas i svenska myndigheters problemframställningar. Teori: Studien tar teoretiskt avstamp i social konstruktionism, vilket enligt Berger och Luckmann (1966) innebär att den förståelse vi har om sociala fenomen har vi skapat genom sociala interaktioner och processer. LÄS MER

 4. 4. Svenska företags etablering av dotterbolag på den indiska marknaden : Resan dit, och dess strategiska betydelse för koncerner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Stella Devell; Jonathan Brandt; [2024]
  Nyckelord :Internationell expansion; dotterbolag; värdekedja; svenska koncerner; Uppsalamodellen; multinationella företag; indiska marknaden; psykiskt avstånd;

  Sammanfattning : Den indiska marknaden har länge varit attraktivt för svenska koncerner. En strategi för internationell expansion är etableringen av dotterbolag, vilket flera svenska multinationella koncerner implementerat. LÄS MER

 5. 5. Are They Part Of “Us” Or The “Other”? A Discourse analysis examining how the U.S. perceives itself in East Asia region in relation to the disputes between two important allies: Japan and South Korea

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Emma Mellstrand Sajnovic; [2024]
  Nyckelord :Foreign Policy; U.S.; Japan; South Korea; and Discourse analysis;

  Sammanfattning : With the trilateral meeting between U.S. President Joe Biden, Japanese Prime Minister Kishida Fumio, and South Korean President Yoon Suk-Yeol in August 2023, a new chapter of cooperation between the three seems to be coming closer, with new possibilities of laying bilateral issues between Japan and South Korea to rest. But how does the U. LÄS MER