Sökning: "2011 socialt arbete lnu"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden 2011 socialt arbete lnu.

 1. 1. Det ska vara ett levande dokument. : - En kvalitativ studie om skolkuratorers syn på narkotikaförebyggande arbete i skolan.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Katja Jönsson; Erica Eliasson; [2021]
  Nyckelord :Social Work; Counsellor; Prevention; Drugs; School; Socialt arbete; Kurator; Förebyggande; Narkotika; Skola;

  Sammanfattning : During the last couple of years studies have shown that drug use among youths hasn’t decreased although the government of Sweden have added a strategy about alcohol, narcotic, doping and tobacco (ANDT) in 2011. There have been major studies about the subject. Despite this it has not been shown that any efforts have had an effect. LÄS MER

 2. 2. Uppbrottsprocessen från hedersrelaterat våld och förtryck : En kvalitativ studie om hedersrelaterat våld och förtryck utifrån kvinnans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Oliwia Carlström Mårtensson; Rebecka Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Honour-related violence and oppression; honour violence and oppression; honour; honour violence; the leaving process.; Hedersrelaterat våld och förtryck; hedersvåld och förtryck; heder; hedersvåld; uppbrottsprocessen.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the leaving process of girls, who have been exposed to honor-related violence and oppression, thereby creating knowledge to provide suitable and useful support for these women. The theories we have used in this study is shame, guilt and the process of role exit. LÄS MER

 3. 3. Det narkotikaförebyggande ANDT-arbetet som värderingssystem : ANDT-strategin ur ett systemteoretiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hannes Thun; Daniel Gillberg; [2020]
  Nyckelord :ANDT; narkotikaförebyggande; prevention; skola; systemteori; strukturfunktionalism; Niklas Luhmann; Talcott Parsons; AGIL;

  Sammanfattning : The use of drugs amongst adolescents in senior high schools in Sweden is growing. To combat this the Swedish government launched an ANDT-strategy (Alcohol, Narcotics, Doping and Tobacco). This strategy first launched in 2011 and was aimed at all the municipalities in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Sorgeprocessen : Betydelsen av sociala relationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Maria Egestrand; [2017]
  Nyckelord :Sorgeprocess; sorgebearbetning; kris; livsomställning; sociala relationer; socialt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa undersökning är att belysa innebörden av sorgeprocessen och betydelsen av sociala relationer hos en grupp personer som förlorat sin livspartner. Empirin har tolkats utifrån den kunskapssociologiska teorin av Berger och Luckmann (2011) och visar att de efterlevandes sorgeprocess innebär en livsomställning i form av en växlingsprocess vilken föregås av en resocialisation. LÄS MER

 5. 5. Barns rätt till föräldrar eller föräldrars rätt till barn? : En kvalitativ studie om riksdagspolitikers normer om föräldraskap och familj i debatten om assisterad befruktning för ensamstående kvinnor och surrogatmoderskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Angelica Elljung; Sofie Johnsson; [2013]
  Nyckelord :political standards; assisted reproduction; surrogacy; parent’s right;

  Sammanfattning : This study is based on how politicians’ standars were represented in the debate about assisted reproduction of single women and surrogacy in Sweden. And also which arguments the politicians performed on both issues. The study was based on the protocol 2011/12:91 from the parliamentary debate in Sweden. LÄS MER