Sökning: "20th Century"

Visar resultat 16 - 20 av 717 uppsatser innehållade orden 20th Century.

 1. 16. Cash is [no longer] king: is an e-krona the answer? : - a de lege ferenda investigation of the Swedish Riksbank's issuing mandate and other legal callenges in relation to economic effects on the payment market

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Arnela Imamovic; [2019]
  Nyckelord :E-crown; e-crown project; central bank digital currency; money; cash; banknotes and coins; physical money; tangibles; currency; legal tender; the Swedish Riksbank Act; commercial bank money; digital money; the Swedish Riksbank; central bank; commercial bank; bank; banking law; law; jurisprudence; monetary policy; safe and efficient payment system; cash-provision; economy; the payment system; digitalization; development of society; fractional reserve banking; bank run; zero lower bound; E-krona; e-kronaprojekt; digital centralbankspeng; pengar; kontanter; sedlar och mynt; fysiska pengar; valuta; lagliga betalningsmedel; affärsbankspengar; digitala pengar; Riksbanken; centralbank; affärsbank; bank; bankrätt; juridik; Lag 1988:1385 om Sveriges riksbank; penningpolitik; säkert och effektivt betalningsväsende; kontantförsörjning; ekonomi; betalningssystemet; digitalisering; samhällsutveckling; fractional reserve banking; bankrusning; zero lower bound;

  Sammanfattning : For the past decades, the Swedish public’s payment habits have changed, where the majority of the public has abandoned the old way of making payments, using cash, and instead opted for more modern payment solutions, digital money. The difference between cash and digital money is that cash is physical and only issued by the Riksbank, whereas digital money is created by and stored on accounts at commercial banks. LÄS MER

 2. 17. Äldre kvinnors upplevelse av sexualitet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Jessika Stensgaard; Maria Björnström; [2019]
  Nyckelord :Ageism; Attitude; Elderly; Sexuality; Women; Ageism; Attityd; Kvinnor; Sexualitet; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mängden äldre ökar i befolkningen. Av dessa är många äldre kvinnor på grund av deras högre genomsnittlig livslängd. Relationer förändras med en högre ålder och de sociala förutsättningar som finns. Sexuella revolutionen under 1900-talet har påverkat deras liv och möjligheter till fri sexualitet. LÄS MER

 3. 18. Ansiktsrekonstruktion : Mannen från den medeltida kyrkoruinen S:t Hans, Visby

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Linnéa Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Facial reconstruction; ethical issues; American method; genetics; biometric data;

  Sammanfattning : Facial reconstructions, like archaeology, consists of many layers that one must get through to understand the whole picture. The development of the methods that reconstructions rely on, occurred during the 20th century. LÄS MER

 4. 19. Arkitektonisk flexibilitet i det industriella byggandet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Carolin Eckman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under 1900-talet har byggbranschen utvecklats till en ekonomiskt driven marknadmed politiska styrmedel. För att hantera marknadens olika krav på funktioner och ekonomi, tillämpas fördelaktigt en industriell byggprocess. LÄS MER

 5. 20. EVALUATION OF MEASUREMENT METHODS FOR DETERMINING INDIVIDUAL MOVEMENT IN CROWDS

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Gabriel Larsson; Jesper Friholm; [2019]
  Nyckelord :Inter person distance; contact distance; step length; stride length; eye tracking; crowd movement; motion capture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since the mid-20th century, investigations of parameters that affect crowd movement have mainly been performed via video analysis. However, modern alternatives have been used to investigate how a person moves, but only with one person at a time. LÄS MER