Sökning: "2347"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet 2347.

 1. 1. Tredje mans rätt vid utmätning : Utgör samäganderättsavtal ett utmätningshinder?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Caroline Poles; [2018]
  Nyckelord :Utmätning; samäganderättsavtal; tredje man;

  Sammanfattning : För näringsidkare i dagens samhälle är äganderättsskyddet av stor betydelse, synnerligen näregendom ägs med samäganderätt. När en gäldenär inte förmår att uppfylla sinabetalningsförpliktelser kan det leda till att gäldenären får en exekutionstitel mot sig. LÄS MER

 2. 2. Living with anxiety and uncertainty due to unpredictable tachyarrhythmias

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Daina Karngård; [2016]
  Nyckelord :Arrhythmia; Supraventricular tachycardia; Daily life; Quality of life; Nursing; Tachyarrhythmia; Arytmi; Supraventrikulära takykardi; Dagliga liv; Livskvalitet; Omvårdnad; Takyarytmier;

  Sammanfattning : AbstractApproximately 1-2 percent of the world population lives with various heart rhythm disorders of supraventricular nature. These arrhythmias can alter the patient's lifestyle and negatively affect the balance between the demands of daily life and functional abilities. LÄS MER

 3. 3. IPO Stock Performance and the Financial Crisis

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Emmet King; Luca Banderet; [2014]
  Nyckelord :Initial Public Offering IPO ; Underpricing; Long-Term Performance; Market Efficiency; Financial Crisis;

  Sammanfattning : This paper takes the first opportunity to study the impact of the recent financial crisis on the stock price performance of initial public offerings (IPOs) in the short and long run. We conduct an analysis of 588 firms newly listed on the U.S. stock markets over the period 2003-2010. LÄS MER

 4. 4. Hur är det med motivationen? : Vad kan påverka personers motivation till förändrad livsstil efter genomgången hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Åsa Svensson; Susanne Warnqvist; [2011]
  Nyckelord :Hjärtinfarkt; livsstilsförändring; motivation; livsvärld;

  Sammanfattning : Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Orsakerna till hjärtinfarkt beror till största del på levnadsvanor och biologiska faktorer. Livsstilsförändringar förebygger sjukdomar och bör prioriteras inom hälso- och sjukvården. För att ändra sin livsstil ska personerna ändra vanor och beteende. LÄS MER

 5. 5. Transport of chemicals in normal and S. aureus-infected murine mammary epithelial HC11 cells

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Erika Jansson; [2011]
  Nyckelord :milk; HC11 cell line; BCRP; albendazole sulfoxide; genistein; subclinical mastitis;

  Sammanfattning : Milk is the most important nutrition source for breast-fed infants and an important food item for high-milk consumers. However, a wide variety of chemicals can be transported into milk, which can be of great concern from a food safety perspective. LÄS MER