Sökning: "24-hour recall interviews"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden 24-hour recall interviews.

 1. 1. Matens klimatpåverkan och näringsinnehåll : En kvantitativ studie om skillnader i matvanor mellan olika kosthållningar och kön bland högskolestudenter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ani Hakopian; [2017]
  Nyckelord :24-hour recall interviews; carbon dioxide equivalents; cross sectional study; nutrients; semi-structured interview; social ecological model; 24-timmarsintervjuer; koldioxidekvivalenter; näringsämnen; semistrukturerade intervjuer; social-ekologiska modellen; tvärsnittsstudie;

  Sammanfattning : Svenskarnas matkonsumtion är inte hållbar utifrån ett klimatperspektiv. För en mer hållbar konsumtion krävs en minskning av animaliska livsmedel. Tidigare studier visar att det är möjligt att äta klimatsmart och fortfarande nå upp till näringsrekommendationerna. LÄS MER

 2. 2. Damfotbollsspelares kostintag under 24 timmar retroperspektiv intervjustudie : En tvärsnittundersökning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Nathalie Eriksson; [2016]
  Nyckelord :public health; female football; division; nutrition; training; performance; folkhälsa; damfotbollsspelare; division; kost; träning; prestation;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka kostintaget hos amatördamfotbollsspelare i division 2, 3 och 5 i mellersta Sverige. Studien är en deskriptiv, empirisk tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Datainsamlingen bestod av 24 h recall intervjuer och en enkät med bakgrundsinformation om deltagaren. LÄS MER