Sökning: "24-timmarsintervjuer"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet 24-timmarsintervjuer.

 1. 1. Matens klimatpåverkan och näringsinnehåll : En kvantitativ studie om skillnader i matvanor mellan olika kosthållningar och kön bland högskolestudenter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ani Hakopian; [2017]
  Nyckelord :24-hour recall interviews; carbon dioxide equivalents; cross sectional study; nutrients; semi-structured interview; social ecological model; 24-timmarsintervjuer; koldioxidekvivalenter; näringsämnen; semistrukturerade intervjuer; social-ekologiska modellen; tvärsnittsstudie;

  Sammanfattning : Svenskarnas matkonsumtion är inte hållbar utifrån ett klimatperspektiv. För en mer hållbar konsumtion krävs en minskning av animaliska livsmedel. Tidigare studier visar att det är möjligt att äta klimatsmart och fortfarande nå upp till näringsrekommendationerna. LÄS MER

 2. 2. Energi- och näringsintag samt livsmedelsval hos HIV-positiva samt HIV-negativa kenyanska gravida kvinnor : En studie utförd på Kinondo Kwetu Clinic, Kenya

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Samira Mobarke; Sophie Rosvall; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier på energi- och näringsintag hos gravida kvinnor har tidigare utförts i Kenya i vilka det framkom ett otillräckligt intag av makro- samt mikronutrienter. Graviditet medför ett ökat behov av energi såväl som näringsämnen. Afrika är den kontinent med störst förekomst av HIV, där främst fertila kvinnor drabbas. LÄS MER