Sökning: "27 kap. rättegångsbalken"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden 27 kap. rättegångsbalken.

 1. 1. Beslag i IT-miljö : - en dragkamp mellan integritet och effektivitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sandra Johansson; [2018]
  Nyckelord :Beslag; IT-miljö; Straffproceessuella tvångsmedel; 27 kap. rättegångsbalken;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Straffprocessuella tvångsmedel : sett från polismans perspektiv!

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Martin Tyrenhag; [2009]
  Nyckelord :Lagar och förordningar;

  Sammanfattning : Denna juridiska studie beskriver på ett enkelt sätt hur Sveriges lagar och regler tillåter en svensk polisman eller hans befäl att fatta beslut om att rikta tvångsmedel mot en person som på något sätt gjort sig skyldig till ett brott. Studien kan fungera som en snabb informations bank för en nyligen examinerad polis som inte hunnit fått den viktiga erfarenheten av ”verkligt” polisarbete som är så viktig för att lära sig yrket fullt ut. LÄS MER

 3. 3. Problem vid beslagtagande av egendom

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Larsa Nicklasson; Camilla Nilsson; Sara Wiström; [2008]
  Nyckelord :beslag; fildelning; barnpornografi; kryptering; tjänstefel; dataintrång; Pirate Bay;

  Sammanfattning : This thesis takes its starting point in the 27 Chapter 1, section 1 of the Swedish code of judicial procedure, where the following is found: “objects reasonably presumed important to a criminal investigation or taken from a person through a criminal act or subject to criminal forfeiture may be seized” In this thesis we have investigated what kinds of problems occur when the seized object is part of an investigation of IT-related criminality. We have used methodological investigations of Swedish laws, legal usage, and the preliminary work with laws. LÄS MER