Sökning: "2D-spel"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet 2D-spel.

 1. 1. Karaktärsdesign i 2D spel

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Nathalie Fajardo; Fredric Söderlind; [2019]
  Nyckelord :kandidatarbete; karaktärsdesign; spel; 2D;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete behandlar ämnet karaktärsdesign inom 2D spel. Det har undersökts vilkavisuella val som kan göras i skapandet av en karaktär samt hur en ljuddesign ser ut inomkaraktärsdesign. LÄS MER

 2. 2. SIMD Optimizations of Software Rendering in 2D Video Games

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Oskar Mendel; Jesper Bergström; [2019]
  Nyckelord :SIMD; AVX; SSE; CPU; GPU; Parallel programming; Optimization; Game developement; Game engine; x86; Haswell; Rendering;

  Sammanfattning : Optimizing rendering is one of the greatest challenges faced by game developers. Most game engines make use of hardware rendering which uses technology specifically built for rendering. Before such hardware existed, game developers had to rely on the CPU to render their games. This is known as software rendering. LÄS MER

 3. 3. Spelprogrammering : Ett steg in i spelutvecklingsbranschen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap

  Författare :Robin Gräns Engblom; [2016]
  Nyckelord :game development; game programming; java; libgdx; 2D game; multiplayer; spelutveckling; spelprogrammering; java; libgdx; 2D-spel; multiplayer;

  Sammanfattning : Datorspelsbranschen är en enorm och ständigt växande bransch med väldigt många utvecklingsområden. För en programmerare kan det därför vara väldigt svårt att komma in och veta vilka delar som man behöver ha kunskap om. LÄS MER

 4. 4. Gränssnittsdesign för användbarhet i 2D-spel

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :David Svenson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Användargränssnitt utgör skiljeväggen mellan en användare av ett system och systemet självt. I datorspel använder spelaren gränssnittet för att navigera i spelet, både i och utanför det egentliga spelläget. LÄS MER

 5. 5. Parallax Scrolling : To scroll or not to scroll

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Dennis Ku; [2015]
  Nyckelord :parallax scrolling; vertical scrolling; scrolling; parallax effect; context; web design;

  Sammanfattning : With the introduction of new technologies for the web like HTML5 and CSS3, new possibilities have emerged. An example of such is parallax scrolling which is based on the ‘parallax effect’. The parallax effect is the illusion of depth which is created by moving multiple layers in different speeds. This effect is commonly used in e. LÄS MER