Sökning: "3 8 av 16"

Visar resultat 1 - 5 av 244 uppsatser innehållade orden 3 8 av 16.

 1. 1. Elitjuniorer i bandy : En tvärsnittsstudie för att undersöka de fysiska karaktärsdragen hos unga bandyspelare

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Finn Persson; [2023]
  Nyckelord :tränarlänkbandy;

  Sammanfattning : Introduktion Bandy är en liten idrott som det har gjorts begränsat med forskning inom. Denforskning som har gjorts är närmast uteslutande på vuxna manliga elitspelare medan de fysiska karaktärsdragen hos unga bandyspelare är ett område som är outforskat. LÄS MER

 2. 2. Developing a portable, customizable, single-channel EEG device for homecare and validating it against a commercial EEG device

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Máté Károly Tóth; [2023]
  Nyckelord :Electroencephalography EEG ; Portable EEG; Single-channel EEG; Commercial EEG; Brain-machine interface; Prototype development; Elektroencefalografi EEG ; Bärbar EEG; Enkanaligt EEG; Kommersiellt EEG; Hjärna-maskin-gränssnitt; Prototyputveckling;

  Sammanfattning : There are several commercial electroencephalography (EEG) devices on the market; however, affordable devices are not versatile for diverse research applications. The purpose of this project was to investigate how to develop a low-cost, portable, single-channel EEG system for a research institute that could be used for neurofeedback-related applications in homecare. LÄS MER

 3. 3. Påverkas totalproteinnivåer i blodprov från kalvar av att blodprovet inte centrifugeras samt av hemolys?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linn Ambjörnsson; [2023]
  Nyckelord :råmjölk; refraktometer; blodprov; kalvhälsa; Brix;

  Sammanfattning : Råmjölken innehåller livsviktiga antikroppar som ger kalven dess immunförsvar under de första månaderna i livet. För att kontrollera att kalven fått i sig en tillräcklig mängd antikroppar tas ett blodprov och detta serum analyseras med avseende på antikroppar. LÄS MER

 4. 4. Mental Health in the Swedish Women’s Hockey League (SDHL) : A cross-sectional study on prevalence and associations

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanna Johansson; [2023]
  Nyckelord :elite athletes; ice hockey; mental illness; sleep difficulties; anxiety; depression; flourishing mental health; psychological flexibility; social support; elitidrott; ishockey; elitidrottare; psykisk ohälsa; sömnsvårigheter; ångest; depression; psykiskt välbefinnande; psykologisk flexibilitet; socialt stöd;

  Sammanfattning : Elitidrottare har identifierats som en riskgrupp för psykisk ohälsa utifrån exponering av såväl generella som sportspecifika påverkansfaktorer. Bland elitidrottare är förekomsten av psykisk ohälsa dessutom större bland kvinnor än män. LÄS MER

 5. 5. Husdjurens roll för att uppfylla FN:s hållbarhetsmål

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Amanda Algotson; [2023]
  Nyckelord :Agenda 2030; globala hållbarhetsmålen; husdjur; djurvälfärd; nötkreatur; gris; fjäderfä; akvakultur;

  Sammanfattning : År 2015 beslöt FN om 17 hållbarhetsmål som ingår i Agenda 2030. De finns för att världen ska bli fri från hunger och fattigdom, för att samhället ska bli mer jämställt och för att skydda miljön. LÄS MER