Sökning: "35 kvm"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden 35 kvm.

 1. 1. Kan vi bygga bostäder i Bullerbyn? - En studie av hur regelverket kring buller påverkar bostadsbyggnation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Magdalena Hagbrand; Alexandra Ivanov; [2016]
  Nyckelord :residential development; kostnadsdrivande faktorer; bostadsbyggnation; regelverk kring omgivningsbuller; bullerkrav; bostadsutveckling; environmental noise regulations; housing construction; cost drivers; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A great shortage of housing is currently apparent in Sweden's major cities. To meet this need for housing, densification strategies are implemented. However, laws and regulations have complicated and prevented many planned densification projects, making the issue with housing shortage more difficult to address. LÄS MER

 2. 2. Vindsombyggnader i flerbostadshus från början av 1900-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Maria Stafstedt; [2016]
  Nyckelord :Wind Rebuilding; bearing capacity; energy efficiency; moisture resistance; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Abstract A current problem in Sweden is the housing shortage. Especially young people are affected since there is a lack of small apartments. One way to increase the amount of smaller apart- ments is to retrofit unused lofts. LÄS MER

 3. 3. Vindsombyggnader i flerbostadshus från 1900-talets början

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Frida Håkansson; [2016]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ett högaktuellt problem i Sverige är bristen på bostäder. Framförallt saknas små bostäder för unga. Ett sätt att öka antalet små bostäder är att bygga om outnyttjade vindar i befintligt bo- stadsbestånd till små lägenheter. För att underlätta denna typ av ombyggnader röstade Sveri- ges riksdag i juli 2014 igenom en lagändring. LÄS MER

 4. 4. Gemensam bostad ur ett företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Anna Eriksson; [2013]
  Nyckelord :Gemensam bostad; civilrätt; familjerätt; bodelningsregler; Business and Economics;

  Sammanfattning : De flesta makar och sambor bor tillsammans i en fastighet eller i en lägenhet som de vanligtvis betraktar som deras gemensamma bostad. Inte ovanligt är att fastigheten utgör en lantbruksfastighet eller att någon av parterna bedriver näringsverksamhet i bostaden. LÄS MER