Sökning: "36§"

Visar resultat 1 - 5 av 2072 uppsatser innehållade ordet 36§.

 1. 1. Prosody and emotion: Towards the development of an emotional agent Emotional evaluation of news reports: production and perception experiments

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Liina Tumma; [2022-01-20]
  Nyckelord :emotion; speech; prosody;

  Sammanfattning : There is a recognised need for more research on the topic of emotion recognition from speech, and clear and defined methodology in this area is still lacking. Most studies in the field of emotional speech recognition and classification usually focus on acted speech as the data source; consequently, other methods that capture more natural speech are left aside. LÄS MER

 2. 2. Few-shot Question Generation with Prompt-based Learning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Yongchao Wu; [2022]
  Nyckelord :Nautral Lanugage Processing; Question Generation; Neural Networks; Prompt-based Learning; Language Models;

  Sammanfattning : Question generation (QG), which automatically generates good-quality questions from a piece of text, is capable of lowering the cost of the manual composition of questions. Recently Question generation has attracted increasing interest for its ability to supply a large number of questions for developing conversation systems and educational applications, as well as corpus development for natural language processing (NLP) research tasks, such as question answering and reading comprehension. LÄS MER

 3. 3. Geographical expansion rate of a brown bear population in Fennoscandia and the factors explaining the directional variations

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Lisbet Hougaard Baklid; [2022]
  Nyckelord :Geography; GIS; brown bear; expansion rate; Ursus arctos; Fennoscandia; Sweden; barrier; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The brown bears, Ursus arctos L., in the Scandinavian peninsula were distributed in almost all counties before aimed reduction during the 1700-1900s (Swenson et al. 1995). From 1981-2013 the population increased more than five times (Chapron et al. LÄS MER

 4. 4. Distansarbetets påverkan på yrkesverksammas aktivitetsmönster : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Johanna Hagvall; Ellen Ward; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; habits and routines; Model Of Human Occupation; occupational therapy; patterns of daily occupations; physical environment; social distancing; Arbetsterapi; covid-19; fysisk miljö; Model Of Human Occupation; social distansering; vanor och rutiner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan pandemins start har det blivit vanligare att arbeta hemifrån. Vid distansarbete kan aktivitetsmönstret förändras då gränsen mellan arbete och fritid lätt kan suddas ut. Syfte: Syftet var att beskriva hur distansarbete påverkar aktivitetsmönstret hos yrkesverksamma personer mellan 19–35 år. LÄS MER

 5. 5. TRE SCHABLONER I INKOMSTSKATTELAGEN

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Patrick Hallerstedt; [2022]
  Nyckelord :Schabloner;

  Sammanfattning : Aändandet av schabloner som beskattningsmodeller är vanligt förekommande i inkomstskattelagen (SFS 1999:1299) (IL). Schabloner i den svenska inkomstskatterätten har inte undersökts särskilt varför det finns ett behov av att diskutera för-och nackdelar med schabloner som lagstiftningsteknik. LÄS MER