Sökning: "360° Video"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden 360° Video.

 1. 1. Developing Trust in Sharing Rental Economy through Virtual Reality 360° Video

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Narendra Singh; [2019]
  Nyckelord :House rentals; Virtual Reality; Immersive VR Environment; Meetings; Video Conferencing; Trust; 360° Video;

  Sammanfattning : Students, especially international ones have a hard time seeking accommodation in big cities like Stockholm in Sweden at an adequate pricing. To facilitate such a search process and to create a sense of trust, tenants and landlords use video and/or voice calls for early communication with one another. LÄS MER

 2. 2. Malmö by 360° – en studie om 360° video inom äldreomsorgen i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Kristin Johansson; Hedda Johansson; [2019]
  Nyckelord :360° video; Virtual Reality; VR-sickness; motion sickness; immersion; närvaro; prototyp; välfärdsteknik; äldreomsorg; geriatrik; livskvalitet; igenkänningsfaktor; Alzheimer;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker i vilken grad 360° video betraktad i en HMD kan ha för livskvalitetshöjande effekt på boende inom äldreomsorgen i Malmö. Ensamhet och depression är ett av de vanligaste hälsoproblemen bland personer över 65 år idag. LÄS MER

 3. 3. The Contribution of Eye Tracking to Quality of Experience Assessment of 360-degree video

  Master-uppsats, RISE - Research Institutes of Sweden/Acreo

  Författare :Anouk van Kasteren; [2019]
  Nyckelord :QoE; Quality of Experience; 360-video; Visual Attention; Quality Perception; Eye-Tracing; Perceptual load; Selective Attention; Cybersickness;

  Sammanfattning : The research domain on the Quality of Experience (QoE) of 2D video streaming has been well established. However, a new video format is emerging and gaining popularity and availability: VR 360-degree video. LÄS MER

 4. 4. Data analysis and visualization of the 360degrees interactional datasets

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :David Lozano Prieto; [2019]
  Nyckelord :360degrees video; interactive nursing education; 360 data visualization; 360 data analysis;

  Sammanfattning : Nowadays, there has been an increasing interest in using 360degrees video in medical education. Recent efforts are starting to explore how nurse students experience and interact with 360degrees videos. LÄS MER

 5. 5. Aurora - a study on the guided meditation using immersive media

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Juliana Dantas Silva; [2019]
  Nyckelord :Human-Computer Interaction; Meditation; Virtual Reality; Positive Technology; Immersive Media; 360° VR video; Relaxation Response; Contemplative Inquiry;

  Sammanfattning : Meditation is a practice that promotes improvements in physical and mental health, according to previous studies. The proven benefits, such as relaxation and stress reduction, have attracted people's interest in initiating training. However, practice demands discipline, time, and dedication. LÄS MER