Sökning: "3D Printing"

Visar resultat 1 - 5 av 291 uppsatser innehållade orden 3D Printing.

 1. 1. Live & Learn From Space - de framtida hemmen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare :Martina Claesson; [2021-06-22]
  Nyckelord :Hållbarhet; Möbler; Framtid; 3D-Printing; Spekulativ; Mars;

  Sammanfattning : "Live & learn from space" handlar om framtida bosättningar på Mars år 2035, där projektet utgår från den framtida kolonisten som bestämmer sig för att lämna jorden och bosätta sig på den röda planeten. Genom flera år av förberedelser närmar det sig avgång och Marsresan börjar bli verklighet. LÄS MER

 2. 2. Design of Nose-cone for Autonomous Underwater Vehicle

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Anna Arnwald; [2021]
  Nyckelord :AUV; AM; 3D printing; product development; DfAM; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The goal was to perform a feasibility study on an additive manufactured thermoplastic nose-cone hull design for an autonomous underwater vehicle SAM. Where feasibility includes the technical, economic and sustainable aspect in the analysis. LÄS MER

 3. 3. 3D-printing med träEn möjlighet för framtiden?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Rikard Touma; Nathalie Pettersson; [2021]
  Nyckelord :3D printing; lignin; sawdust; additive manufacturing; wood powder; 3D-printing; lignin; sågspån; additiv tillverkning; träpulver;

  Sammanfattning : 3D-skrivare har många användningsområden och de har blivit vanliga i många industrier.Idag talas det om att denna teknik kan vara en möjlig väg till mer hållbart byggande.Tekniken anses lovande inom byggproduktion bland annat för att det visat sig att den kanreducera materialspillet och ge kortare byggtider. LÄS MER

 4. 4. Passformen av polymera 3D-printade stabiliseringsskenor beroende på printningsvinkel och åldring

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Alina Hellstrand; Veronika Pugner; [2021]
  Nyckelord :3D-printing; build angle; fit; splint appliance; thermal cycling; 3D-printning; passform; printningsvinkel; termocykling; stabiliseringsskena;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande in vitro-studie är att undersöka passformen på ett 3D-printat polymerbaserat material för stabiliseringsskenor över tid, framställt i två olika printningsvinklar.  Material och metod: 16 provkroppar tillverkades av Keysplint soft® Clear for Carbon® Printers och delades in i två grupper beroende på printningsvinkel. LÄS MER

 5. 5. Remote Positioning of a Multidirectional Camera

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Linus Wannebro; Victor Ohlson; [2021]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In today’s world of uncertainties, video surveillance is widely used to make the people of our society feel safe and protected. As more cameras are installed, the time of installation and ease of use play a critical role when customers decide which camera solution to select. LÄS MER