Sökning: "3D models"

Visar resultat 1 - 5 av 637 uppsatser innehållade orden 3D models.

 1. 1. Real Time Gym Activity Detection using Monocular RGB Camera

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Mohammad Samer Alshatta; [2020]
  Nyckelord :ActivityDetection; RNN; GymActionDetection; PoseBasedActionDetection; DeepLearning; SkeletonBasedOnlineActionDetection;

  Sammanfattning : Action detection is an attractive area for researchers in computer vision, healthcare, physiotherapy, psychology, and others. Intensive work has been done in this area due to its wide range of applications such as security surveillance, video tagging, Human-Computer Interaction (HCI), robotics, medical diagnosis, sports analysis, interactive gaming, and many others. LÄS MER

 2. 2. Användning av 5D-BIM för planering av både industriellt och traditionellt byggande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Joel Aho; [2020]
  Nyckelord :BIM; 5-D BIM; VDC; Produktionsplanering; Produktionskalkyl;

  Sammanfattning : BIM – Building information modelling används idag av bl.a. arkitekter, konstruktörer,entreprenörer och fastighetsägare. BIM är ett verktyg där en 3D-modell av projektet kan användassom informationskälla. LÄS MER

 3. 3. Träförbindningar – En undersökning av medier för hantverksintroduktion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Elias Björnskär; [2019-05-27]
  Nyckelord :3D-animations; SketchUp; wooden joints; plans; 3D-models; träförbindningar; interaktiv; 3D-modell; ritningar;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 2019.... LÄS MER

 4. 4. Semantic Segmentation of Oblique Views in a 3D-Environment

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorseende

  Författare :Victor Tranell; [2019]
  Nyckelord :Semantic segmentation; 3D segmentation; oblique views; multiview segmentation; satellite imagery; convolutional neural networks;

  Sammanfattning : This thesis presents and evaluates different methods to semantically segment 3D-models by rendered 2D-views. The 2D-views are segmented separately and then merged together. LÄS MER

 5. 5. Användning av filformatet IFC i byggprojekt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Trinh Tran; Rifqa Al-sammaraie; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggnadsinformationsmodellering (BIM) kan utföras med olika programvaror som används av de olika aktörerna i ett byggprojekt. BIM medför flera fördelar för byggprocessen som till exempel modelleringsfördelar, tekniska fördelar och ekonomiska fördelar. LÄS MER