Sökning: "3D printing"

Visar resultat 1 - 5 av 301 uppsatser innehållade orden 3D printing.

 1. 1. Effect of infill density on mechanical and fire properties of polylactic acid composites produced by FDM 3D-printing technology

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :David Aronsson Edström; Oskar Lundberg; [2022]
  Nyckelord :3D-printing; FDM; PLA; fire; fire engineering; cone calorimeter; tensile test; UL-94;

  Sammanfattning : 3D-printing is a new and upcoming manufacturing technique that can significantly reduce time and material losses in production. Fused deposition modeling (FDM) is one of the most commonly used 3D-printing methods for processing conventional thermoplastic polymers. LÄS MER

 2. 2. Live & Learn From Space - de framtida hemmen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare :Martina Claesson; [2021-06-22]
  Nyckelord :Hållbarhet; Möbler; Framtid; 3D-Printing; Spekulativ; Mars;

  Sammanfattning : "Live & learn from space" handlar om framtida bosättningar på Mars år 2035, där projektet utgår från den framtida kolonisten som bestämmer sig för att lämna jorden och bosätta sig på den röda planeten. Genom flera år av förberedelser närmar det sig avgång och Marsresan börjar bli verklighet. LÄS MER

 3. 3. Adapting FDM 3D-printing for the manufacture of microfluidic devices

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Oskar Andersson; [2021]
  Nyckelord :3D-printing; addative manufacturing; fused deposition modelling; FDM; fused filament fabrication; FFF; microfluidics; microfluidic devices; lab-on-a-chip; microchannels; micro-channels; resolution; settings; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Microfluidic devices have so far not seen widespread use, even though they could potentially be cheaper, better and faster than traditional methods. A possible reason for this is the lack of a middle step between one-of-a-kind experimental devices and cheap mass produced devices. LÄS MER

 4. 4. Design of Nose-cone for Autonomous Underwater Vehicle

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Anna Arnwald; [2021]
  Nyckelord :AUV; AM; 3D printing; product development; DfAM; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The goal was to perform a feasibility study on an additive manufactured thermoplastic nose-cone hull design for an autonomous underwater vehicle SAM. Where feasibility includes the technical, economic and sustainable aspect in the analysis. LÄS MER

 5. 5. 3D-printing med träEn möjlighet för framtiden?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Rikard Touma; Nathalie Pettersson; [2021]
  Nyckelord :3D printing; lignin; sawdust; additive manufacturing; wood powder; 3D-printing; lignin; sågspån; additiv tillverkning; träpulver;

  Sammanfattning : 3D-skrivare har många användningsområden och de har blivit vanliga i många industrier.Idag talas det om att denna teknik kan vara en möjlig väg till mer hållbart byggande.Tekniken anses lovande inom byggproduktion bland annat för att det visat sig att den kanreducera materialspillet och ge kortare byggtider. LÄS MER