Sökning: "3D-fastighet"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet 3D-fastighet.

 1. 1. Ansvarsfördelning vid förvaltning av 3D-utrymmen : En studie om underbyggnad av allmän plats

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Fatima Abdul Al; [2019]
  Nyckelord :3D-fastighet; 3D-utrymme; 3D-fastighetsutrymme; underbyggnad; allmän plats; enskild anläggning; förvaltning;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2004 infördes regler om tredimensionell fastighetsbildning. I takt med att städerna växer krävs yteffektiva lösningar för att utveckla staden samtidigt som dess kvaliteter bibehålls. LÄS MER

 2. 2. Visualization of 3D Real Properties in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Geodesi och satellitpositionering

  Författare :Alice Hugosson; [2019]
  Nyckelord :3D real property; RRR; 3D cadaster; cadastral dossier; standardization; 3D-fastighet; 3D registerkarta; förrättningsakt; standardisering;

  Sammanfattning : It is a high demand of land in the society today, especially in urbanized areas. Values of land are increasing, and the cities get more complex constructions and relations between ownership.Since the 1st of January 2004 it is possible to form real properties that are limited both horizontally and vertically. LÄS MER

 3. 3. Redovisning av 3D-fastighetsbildning : En analys av nuvarande kravnivå och alternativ metod

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Maja Kumlin; [2018]
  Nyckelord :3D-fastighet; Fastighetsbildning; Förrättning; Standarder; Riktlinjer;

  Sammanfattning : Sedan 1 januari 2004 är det möjligt att om- och nybilda fastigheter som avgränsas i tre dimensioner; höjd, bredd och djup och som enligt fastighetsbildningslagen (FBL) definieras som tredimensionell fastighet (3D- fastighet). Trots det faktum att 3D-fastigheter innebär införandet av ytterligare en dimension i fastighetsbildningen gjordes dock få ändringar i FBL. LÄS MER

 4. 4. Rättighetshantering vid bildandet av 3D fastigheter : med fallstudie Karlatornet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :David Johansson; Simon Stefansson; [2017]
  Nyckelord :3D Fastigheter Gemensamhetsanläggning Fastighetsbildning Förvaltning;

  Sammanfattning : 3D fastigheter möjliggör att byggnader kan delas upp i flera fastigheter för olika ändamål med olika ägare. 3D fastigheter bildas i lantmäteriförrättningar genom avstyckning, fastighetsreglering eller klyvning. Vid bildande av en 3D fastighet finns specifika krav som måste uppfyllas för att den ska bli lämplig för sitt ändamål. LÄS MER

 5. 5. Ersättning för järnvägstunnlar : En jämförelse mellan servitut och 3D - fastighet

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sara Lovén; [2017]
  Nyckelord :Railway; Tunnel; Easements; Compensation; 3D – property; metro; Ersättning; Fastighetsbildning; Järnvägar; Servitut; Tredimensionell Fastighetsbildning; Tunnlar;

  Sammanfattning : Det har skett en betydande folkökning i Stockholm under de senaste åren. För att kunna hantera ökningen ska tunnelbanan byggas ut. Stockholmsförhandlingen resulterade i planering och finansiering av ett antal nya sträckningar. Sträckningarna kommer mestadels att gå underjord och kräver markåtkomst och tillträde. LÄS MER