Sökning: "3D-fastighetsbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet 3D-fastighetsbildning.

 1. 1. Lokaler i bottenvåningar i flerbostadshus; detaljplaneregleringar och dess konsekvenser. En studie av Liljeholmskajen i Stockholm m.fl.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Anna Hamsten; Rebecca Wedberg; [2020]
  Nyckelord :Användningsbestämmelse; bostadsrättsförening; centrumändamål; detaljplan; flexibilitet; förvaltning; aktiv bottenvåning; hyreslokaler; 3D-fastighetsbildning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this study is mainly to do a follow-up investigation considering the establishment of non-housing premises on the ground floor in dwelling houses at Liljeholmskajen in Stockholm. In detailed development plans, the usage of the ground can be regulated with usage provisions and sometimes a developer must build something particular that the city’s planners decide, without other options. LÄS MER

 2. 2. Lämplig åtkomst för allmännyttiga utrymmen : En jämförelse mellan servitut och 3D-fastighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Lars Holm; Rebecka Cámel; [2020]
  Nyckelord :3D-fastighetsbildning; servitut; 3D-fastighet; lämplighetsprövning; allmännyttigt utrymme;

  Sammanfattning : While land is a limited asset the population are becoming more and more urbanized. As a result, the land in the metropolitan areas become very attractive and volume-limited spaces both above and below the land surface, which in daily speech is called three-dimensional real estate, also get its own unique value. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar rättsreglerna bildandet av ägarlägenheter?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jakob Lundwall; Simon Nyqvist; [2020]
  Nyckelord :Condominiums; three-dimensional property formation; 3D property; purpose interpretation; Property Formation Act; Joint Facilities Act; transformation of tenure; lease-purchase; zoning; Ägarlägenheter; 3D-fastigheter; 3D-fastighetsbildning; tredimensionell fastighetsbildning; FBL; fastighetsbildningslagen; syftestolkning; AL; anläggningslagen; omvandling; hyrköp; detaljplan;

  Sammanfattning : Ägarlägenheter kan ha flera fördelar med bland annat ökat boendeinflytande för den enskildelägenhetsinnehavaren, vilket var ett av målen när lagen infördes. Långt färre ägarlägenheter har bildats änvad som förutspåddes när boendeformen infördes i Sverige år 2009. LÄS MER

 4. 4. Social infrastructure in new urban areas

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Maria Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Social infrastructure; development; municipality; urban areas; Social infrastruktur; exploatering; kommun; stadsmiljö;

  Sammanfattning : Social infrastructure is premises or housing for municipally financed and statutory service such as schools, preschools, retirement homes and LSS or other social apartments. They can be built either stand-alone or integrated, where the former is constructed as its own building on a reserved site for the specific purpose, while the latter is an incorporated in space in a building which otherwise is typically intended for ordinary residential housing. LÄS MER

 5. 5. Visualization of 3D Real Properties in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Geodesi och satellitpositionering

  Författare :Alice Hugosson; [2019]
  Nyckelord :3D real property; RRR; 3D cadaster; cadastral dossier; standardization; 3D-fastighet; 3D registerkarta; förrättningsakt; standardisering;

  Sammanfattning : It is a high demand of land in the society today, especially in urbanized areas. Values of land are increasing, and the cities get more complex constructions and relations between ownership.Since the 1st of January 2004 it is possible to form real properties that are limited both horizontally and vertically. LÄS MER