Sökning: "3D-laserscanner"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet 3D-laserscanner.

  1. 1. Installationskrockar i ett ROT-Projekt

    M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

    Författare :Natnael Bashay; Roubin Nawfal; [2017]
    Nyckelord :clash; ROT; laser meter; 3D-laserscanner; BIM; krock; ROT; lasermätare; 3D-laserskanner; BIM; projektering;

    Sammanfattning : Att utföra installationer i ett ROT-projekt är mer komplicerat än vid nyproduktion. I ROT-projekt möter installatören gamla svårlästa handlingar som oftast inte stämmer med verkligheten. LÄS MER