Sökning: "3D-modeller"

Visar resultat 1 - 5 av 185 uppsatser innehållade ordet 3D-modeller.

 1. 1. Analys av sprickutveckling på markytan i Kiirunavaara gruvområde samt utvärdering av fotogrammetri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Oskar Schölund; [2020]
  Nyckelord :sprickutbredning; UAV; markdeformationer; hängväggen; sprickinventering; CloudCompare; qFacet;

  Sammanfattning : LKAB (Luossavaara-Kiirunavara Aktiebolag) bryter och förädlar järnmalm i Norrbotten. Under 2018 omsatte LKAB cirka 26 miljarder kronor. Koncernen äger två underjordsgruvor, en i Malmberget och en i Kiruna, samt tre dagbrottsgruvor i Svappavaara, varav en för tillfället är i drift. LÄS MER

 2. 2. BIM-baserad anbudskalkylering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Hasan Zuhir Falah Hasan; [2020]
  Nyckelord :Kalkylering; anbud;

  Sammanfattning : Idag finns det många aktörer inom byggsektorn som fortfarande använder sig av traditionell anbudskalkylering, trots möjligheterna och fördelarna som digitaliseringen medbringar byggprocessens olika skeden. Den traditionella arbetsmetoden anses vara tidskrävande och osäker. LÄS MER

 3. 3. Exploring methods for detecting maize plant density using Structure-from-Motion point clouds

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Albin Tveitan Käppi; [2020]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem analysis; Maize plant density; Structure from Motion; Unmanned Aerial Vehicles UAV ; Photogrammetry; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Jordens befolkning förväntas öka de kommande årtiondena. Detta kan skapa osäkerhet kring livsmedelsförsörjning och kräver en mer produktiv livsmedelssektor samt metoder för att bedöma tillgång på livsmedel i förhållande till efterfrågan. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av hållare till ett ljudsystem

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Madeleine Håkansson; Sara Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Thorsell Audio Laboratories AB jobbar med en ljudsystemteknik som huvudsakligen används i avancerade och kostnadsintensiva produkter. Företaget vill in på marknaden för privata hushåll. Detta kan de göra genom att använda sin teknik antingen inom modulära enheter eller genom att vidareutveckla existerande prototyper. LÄS MER

 5. 5. Automatic horse lameness detection through 2D to 3D reconstruction

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ci Li; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lameness is a condition that is difficult to treat in horses when discovered too late and is therefore a common cause for culling. Veterinarians often make a diagnosis based on their subjective experience. In this thesis, we investigate whether neural networks can do lameness detection of horses by using the 3D reconstructed model of the horses. LÄS MER