Sökning: "3D-utrymme"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet 3D-utrymme.

 1. 1. Ansvarsfördelning vid förvaltning av 3D-utrymmen : En studie om underbyggnad av allmän plats

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Fatima Abdul Al; [2019]
  Nyckelord :3D-fastighet; 3D-utrymme; 3D-fastighetsutrymme; underbyggnad; allmän plats; enskild anläggning; förvaltning;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2004 infördes regler om tredimensionell fastighetsbildning. I takt med att städerna växer krävs yteffektiva lösningar för att utveckla staden samtidigt som dess kvaliteter bibehålls. LÄS MER

 2. 2. 3D Shape Detection for Augmented Reality

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Hector Anadon Leon; [2018]
  Nyckelord :3D Machine Learning; object detection; computer vision; shape; point cloud;

  Sammanfattning : In previous work, 2D object recognition has shown exceptional results. However, it is not possible to sense the environment spatial information, where the objects are and what they are. LÄS MER