Sökning: "3R principle"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden 3R principle.

 1. 1. Unga konsumenters kunskaper och beteende inom 3R-principen : med fokus på återvinning och återanvändning av kläder.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alicia Granström; Sofia Persson; [2018]
  Nyckelord :3R principle; circular economy; consumption behaviour; young consumers; 3R-principen; cirkulär ekonomi; konsumtionsbeteende; unga konsumenter;

  Sammanfattning : Svenskar slänger över 7,5 kg kläder per år i hushållsavfall och 60 procent av dessa plagg är hela och skulle kunna återanvändas. Det nuvarande linjära systemet som utnyttjar jordens resurser och producerar produkter som sedan kasseras, bidrar till bland annat stora mängder avfall och utarmning av naturresurser. LÄS MER

 2. 2. Respons på oveckade proteiner : kan plasmid pEGFP-XBPdeldDBD-STOP-tagRFPt användas för detektion av celler vars endoplasmatiska retikulum är stressat?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Magdalena Wiklund; [2016]
  Nyckelord :unfolded protein response; plasmid; fluorescence; microscopy; 3R; respons på oveckade proteiner; plasmid; fluorescens; mikroskopi; 3R;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endoplasmatiskt retikulum upprätthåller proteinhomeostasen genom syntes och degradering av proteiner. Tre signalvägar reglerar processen via ”unfolded protein response” på olika sätt. Inositol-requiring enzyme 1 alpha är en signalväg aktiverad av en störd proteinhomeostas. LÄS MER