Sökning: "3R-principen"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet 3R-principen.

 1. 1. A study on Swedish researchers’ attitudes and views of the 3Rs

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Isabelle Blomberg; [2019]
  Nyckelord :3R; attitudes; animal welfare;

  Sammanfattning : Every year, millions of vertebrates are used worldwide in experimental studies. If, how and when animals are allowed to be used in research is stated in the European directive 2010/63, incorporated in the Swedish animal welfare act (1988:534). LÄS MER

 2. 2. Användning av dexmedetomidin munhålegel för att lindra stress vid klinikbesök

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Therese Brodin; Jonna Ljungström; [2019]
  Nyckelord :stress; dexmedetomidin; sileo; munhålegel; hund; klinikbesök; veterinärbesök;

  Sammanfattning : Det finns många djur som upplever ett klinikbesök som stressande. I vissa fall kan detta leda till att patienten inte kan undersökas, eller i värsta fall bli aggressiv. I dagsläget används substansen dexmedetomidin i en munhålegel (Sileo) för att minska stress hos hundar på nyår eller andra tillställningar där höga ljud förekommer. LÄS MER

 3. 3. Unga konsumenters kunskaper och beteende inom 3R-principen : med fokus på återvinning och återanvändning av kläder.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alicia Granström; Sofia Persson; [2018]
  Nyckelord :3R principle; circular economy; consumption behaviour; young consumers; 3R-principen; cirkulär ekonomi; konsumtionsbeteende; unga konsumenter;

  Sammanfattning : Svenskar slänger över 7,5 kg kläder per år i hushållsavfall och 60 procent av dessa plagg är hela och skulle kunna återanvändas. Det nuvarande linjära systemet som utnyttjar jordens resurser och producerar produkter som sedan kasseras, bidrar till bland annat stora mängder avfall och utarmning av naturresurser. LÄS MER

 4. 4. Respons på oveckade proteiner : kan plasmid pEGFP-XBPdeldDBD-STOP-tagRFPt användas för detektion av celler vars endoplasmatiska retikulum är stressat?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Magdalena Wiklund; [2016]
  Nyckelord :unfolded protein response; plasmid; fluorescence; microscopy; 3R; respons på oveckade proteiner; plasmid; fluorescens; mikroskopi; 3R;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endoplasmatiskt retikulum upprätthåller proteinhomeostasen genom syntes och degradering av proteiner. Tre signalvägar reglerar processen via ”unfolded protein response” på olika sätt. Inositol-requiring enzyme 1 alpha är en signalväg aktiverad av en störd proteinhomeostas. LÄS MER