Sökning: "3d modellering"

Visar resultat 1 - 5 av 186 uppsatser innehållade orden 3d modellering.

 1. 1. En konservativ bransch i utveckling - Är BIM lösningen?

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Mathias Asklund Andersson; [2019]
  Nyckelord :Byggnadsinformationsmodellering; Implementering; Utveckling; 3D-modellering; BIM; “building; information; modeling; Engineering”; design; engineering”; Structural;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur ett företag tillämpar BIM vid projektering. Detta för att analysera hur företaget har implementerat BIM samt att identifiera fördelar, utmaningar och möjligheter med BIM. För att förse denna studie med kunskap har en fallstudie utförts hos en ingenjörsbyrå. LÄS MER

 2. 2. Användning av UAV för datainsamling för 3D-modeller : Undersökning av flyg- och fotograferingsparametrar för UAV

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Pontus Kempe; [2019]
  Nyckelord :drone; UAV; 3D modelling; drönare; UAV; 3D-modellering;

  Sammanfattning : In this thesis, 12 aerial photographs flights were taken over a small building in the municipality of Trosa, with a drone, or the correct name in this case is UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Where the purpose was to create 3D models from the aerial images. LÄS MER

 3. 3. Ett rumsligt experiment i sten, vatten och metall

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Birger Gustafsson; Jonas Sjögren; [2019]
  Nyckelord :sten; vatten; metall; god plats; gestaltning; hårdgjort;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker en experimentell design inom landskapsarkitektur med begränsningen att enbart använda sten, vatten och metall. Genom att analysera och djupdyka ner i personliga platser från författarnas uppväxt diskuteras möjligheterna för att skapa ett experimentellt offentligt rum som kan uppfattas som en “god plats” vid Hamnplan, Uppsala. LÄS MER

 4. 4. Vattentäta betongkonstruktioner utsatta för tvångskrafter : Finit elementanalys av tvångsfördelning för vanliga typfall

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Julio Cesar De Barros Cruz; Marijana Paunovic; [2019]
  Nyckelord :restraint; restraint factor; cracks; Eurocode; 3D FE analysis; evaluate; tvång; tvångsfaktor; sprickor; Eurokod; 3D FE-analys; utvärdera;

  Sammanfattning : Betong är ett av de mest använda byggnadsmaterialen i dagens samhälle. Några av anledningarna till detta är att den har lång livslängd, är naturligt material som är 100 % återvinningsbart samt ej lättantändligt material. Även om betong har många fördelar så är den inte helt idealisk eftersom den har en låg draghållfasthet. LÄS MER

 5. 5. Investigating and Modeling the Emergent Flocking Behaviour of Sheep Under Threat with Fear Contagion

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gabriel Chang; Michaela Stjerndal; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Virtual environments can feel lifeless or robotic, and a way to combat this is the inclusion of living creatures with life-like behaviour. Wanting to bring this into computer animation, Craig W. Reynolds formulated a model to simulate the flocking behaviour of birds. LÄS MER