Sökning: "4 kap 17 §"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden 4 kap 17 §.

 1. 1. Beräkning av skogens anskaffningsvärde och skogsavdragsutrymme vid fastighetsreglering av fastigheter med skogsmark

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sofia Torstensson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningI EU:s skogsstrategi 2030 vill kommissionen främja till kompetensutveckling för attsedermera kunna bredda skogens användning vilket ska leda till en bättre ekonomisksituation för skogsägarna.1I Sverige finns flera sätt att förvärva skog, ett av sätten ärgenom fastighetsreglering. LÄS MER

 2. 2. Förtäckt värdeöverföring – en aktiebolagsrättslig analys ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Philip Lagerström; [2021]
  Nyckelord :associationsrätt; förmögenhetsrätt; rättshistoria; rättsvetenskap; värdeöverföring; förtäckt värdeöverföring; öppen värdeöverföring; rättssäkerhet; materiell rättssäkerhet; formell rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar utreda värdeöverföringsbegreppets historia, dess definition samt hur bestämmelserna rörande förtäckta värdeöverföringar förhåller sig gentemot rättssäkerhet. Sedan begreppets introduktion i den svenska aktiebolagslagen har detsamma varit föremål för diskussion. LÄS MER

 3. 3. Var går gränsen för dåliga affärer? - En undersökning av rekvisitet ”inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget” i 17 kap. 1 § 1st. p 4 aktiebolagslagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Eriksson Oppliger; [2020]
  Nyckelord :Associationsrätt; aktiebolagsrätt; förtäckta värdeöverföringar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis covers the topic of how to distinguish poor business practices from undervalued transactions. The topic of undervalued transactions has been extensively debated in the Swedish jurisprudence, which has resulted in the development of two different methods for determining the commercial nature of a transaction. LÄS MER

 4. 4. Tolkningssvårigheterna av förtäckta värdeöverföringars legaldefinition - En kritisk undersökning av begreppsdefinitionen som ligger till grund för de förtäckta värdeöverföringarna i Aktiebolagslagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Bayerlein; [2019]
  Nyckelord :bolagsrätt; förtäckta värdeöverföringar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2005, the swedish capital protection rules were expanded in the purpose to cover more situations. Among other things, the disguised value transfers got their own legal definition, a definition that has subsequently been realized to be relatively difficult to interpret. LÄS MER

 5. 5. Vem kan tacka och ta emot? - Om möjligheten att genomföra förtäckta värdeöverföringar till utomstående.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Axel Aurell; [2018]
  Nyckelord :associationsrätt; värdeöverföringar; utomstående; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A value transfer means that a limited company makes a payment without compensation to someone else. There are different types of value transfers, but the one to be discussed within the scope of this thesis is the covert value transfer. LÄS MER