Sökning: "4 sidor"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden 4 sidor.

 1. 1. Skeleton screen – Hur påverkar de användarens upplevda hastighet av en webbplats?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Gustav Thomason; [2019]
  Nyckelord :Skeleton screen; Spinner; upplevd hastighet; tidsfördröjning; webb; webbutveckling;

  Sammanfattning : Sidladdningar på webbplatser har visat sig ha stor påverkan på hur användare beter sig på webbplatser. Redan efter 1 sekunds fördröjning börjar användarens beteende ändras. Laddningsindikatorer kan användas för att minska den upplevda hastigheten av sidladdningar. LÄS MER

 2. 2. AP&T Machine and Line Usability : A usability analysis of stand-alone machines and production lines at AP&T

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fanny Åkerström; [2019]
  Nyckelord :Usability; user experience; user needs; human-machine interaction; press hardening; industry; digitalization; automation; production solution; development; Användarvänlighet; användarupplevelse; användarbehov; HMI; presshärdning; industri; digitalisering; automation; produktionslösning; utveckling;

  Sammanfattning : Automation and digitalization are developing at a high pace and it is important to keep the focus on human-machine interaction. It is becoming more and more important that the usability in machines and lines is related to the development so that the performance and availability of the production processes in the industry are not adversely affected. LÄS MER

 3. 3. Högerpopulism i sociala medier : En komparativ innehållsanalys och en social nätverksanalys

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Johan Ericsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att åskådliggöra hur Alternativ för Sverige (AfS) och Sverigedemokraterna (SD) kommunicerar i sociala medier och att bidra med kunskap kring hur respektive parti positionerar sig i relation till högerpopulistiska aktörer och ”alt-right” i de digitala politiska landskap som växt fram under de senaste åren. I uppsatsen undersöks detta genom en innehållsanalys av partiernas kommunikation på Facebook, samt genom en undersökning av vilka relationer AfS och SD har till andra aktörer i sociala medier med hjälp av en social nätverksanalys. LÄS MER

 4. 4. Unik, precis som alla andra En studie av svenska kommuners arbete med att legitimera och särskilja sig i sin rekryteringskommunikation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elin Adermalm; Fanny Wetterdal; [2018-02-12]
  Nyckelord :Kommunikation; rekryteringskommunikation; kommuner; rekrytering; legitimitet; särskiljning;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: HT17Handledare: Magnus FredrikssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 43 sidorAntal ord: 16 104 ord exklusive bilagorSyfte: Syftet är att undersöka hur rekryteringskommunikation hos svenska kommunerkommer till uttryck. Detta satt i relation till det dilemma som uppstår mellan kraven på likhet som institutionella ramar ställer, och de fördelar som kan uppnås genom att framstå som en unik arbetsgivare. LÄS MER

 5. 5. Hur står det till med hälsan? : En läromedelsanalys i biologi för årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Mathilda Eklund; Kristina Ernehult Ivarsson; [2018]
  Nyckelord :biologi; psykisk hälsa; fysisk hälsa; grundskola; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att genom en komparativ textanalys jämföra hur stort utrymme psykiskoch fysisk hälsa får och på vilket sätt de båda hälsoaspekterna berörs i fyra utvalda läromedeli biologi för årskurs 4-6. Uppsatsen redogör översiktligt för hälsoläget i Sverige de senaste 20 åren, baserat på rapporter från Folkhälsomyndigheten, samt för hur det centrala innehållet ibiologi förändrats i och med införandet av läroplanen år 2011 (Skolverket, 2015). LÄS MER