Sökning: "40-talister"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet 40-talister.

 1. 1. 40-talister och internetanvändande : En kvalitativ studie om icke-användande av internet bland seniorer födda på 1940-talet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Emma Lundholm; Jon Enbom; [2017]
  Nyckelord :Digital divides; capital; internet usage; senior; Digitala klyftor; digital divides; kapital; internetanvändning; seniorer;

  Sammanfattning : There’s been a rise of internet usage amongst every demographic group in Sweden the last 20 years. To use internet means that you’re a part of the information society and to be a part of the informatin society means that you’re a part of the democratic society. Even though more people use internet there are still those who does not use it. LÄS MER

 2. 2. Ett meningsfullt avslut - En kvalitativ studie om kunskapsutveckling vid pensionsavgångar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sara Bengtsson; Lisa Christensson; [2013-11-12]
  Nyckelord :Kunskapsöverföring; Kunskapsutveckling; Generationsväxling; Implicit kunskap; Seniorpolitik;

  Sammanfattning : Svenskt arbetsliv står inför stora förändringar. Rekordgenerationen 40-talister, som besitter betydande kunskap och erfarenhet, är på väg ut ur arbetslivet och ska ersättas av mindre erafarna generationer. LÄS MER

 3. 3. Har ni lämnat kvar allt? : En studie om kompetensöverföring i samband med generationsväxlingen i kommunal sektor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Susanne Heidgren; [2013]
  Nyckelord :kompetensöverföring generationsväxling kommunal sektor;

  Sammanfattning : Sverige står inför en stor generationsväxling nu när 40-talisterna närmar sig pension och 80-och 90-talister ska börja inta arbetsmarknaden. Idag är nästintill 150 000 ungdomar arbetslösa samtidigt som de ska ta över efter den mycket större kullen 40-talister som snart ska gå i pension, hur hanterar organisationer den utmaningen? Hur förbereder sig organisationer för den växlingen av medarbetare så att inte kompetensen som 40-talisterna besitter lämnar organisationerna och hur arbetar de med att växla in ungdomar in i verksamheterna? Det är ett flertal utmaningar som Sveriges företag står inför och framförallt den offentliga sektorn som sedan tidigare har problem att vara en attraktiv arbetsgivare för ungdomar och locka till sig ny arbetskraft, kommunal sektor är den verksamhet som ungdomar finner mest oattraktiv. LÄS MER

 4. 4. Knowledge Management : En modell för hur kunskap kan identifieras och överföras

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Patrick Rudlid; Sandra Johansson; [2010]
  Nyckelord :knowledge; knowledge management; model; tacit knowledge; explicit knowledge; kunskap; kunskapshantering; modell; tacit kunskap; explicit kunskap;

  Sammanfattning : Att hantera kunskapen inom organisationer blir allt viktigare för att kunna förbättra den organisatoriska konkurrenskraften. Detta kan bland annat uppnås genom ett ökat utnyttjande av kunskapskapitalet. Kunskapskapitalet brukar vanligtvis handla om att utforska tacit kunskap, det vill säga den kunskapen som finns i de anställdas sinnen. LÄS MER

 5. 5. Den kontrollerade generationsväxlingen : En komparativ studie om 40-talisternas pensionsavgångar i den kunskapsintensiva och industriella sektorn

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Moa Carlsson; Johanna Mjörnberg; [2010]
  Nyckelord :40-talister; Generationsväxling; Kompetens; Kompetensöverföring; Kontroll; Pensionsavgångar; Planering;

  Sammanfattning : SammanfattningI dagens samhälle och framför allt i media talas det idag mycket om den stora mängden 40-talister som har börjat och som ska gå i pension. Det talas om att dessa blivande pensionärer kommer att ta med sig mycket viktig kompetens som är av stor vikt för de verksamheter där de arbetat. LÄS MER