Sökning: "4Q-modellen"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet 4Q-modellen.

 1. 1. Konsekvenser i Pandemins spår - Har efterfrågan på kontorslokaler förändrats?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Gustav Ingvaldsson; [2021]
  Nyckelord :Efterfrågan; Marknadsanalys; Kontor; Covid-19; 4Q-modellen; Global kris; Urban ekonomi; Fastighetsvärdering; Coworking; Hemarbete; Demand; Market Analysis; Office Space; 4-Quadrant Model; Global Crisis; Urban Economics; Real Estate Valuation; Remote Work; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since the outbreak of the pandemic early 2020, the world has experienced disruptive change in many of its foundations. Privileges as free movement, the freedom of assembly and simply being able to go to the movies have been replaced by strict local and national policies, limiting humans and companies. LÄS MER

 2. 2. Nyproducerade bostäders samband med prisutvecklingen på den befintliga marknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Josefin Alm; [2019]
  Nyckelord :Nyproduktion; prisutveckling; småhusmarknad; 4Q-modell; regression; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In recent years, there has been an increase in new housing, which may imply a large price risk in the Swedish housing market. When investigating the new housing and price levels in different municipalities, the developments are different. The municipalities do not follow the same pattern. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkas direktavkastningskravet på kontorsfastigheter av makroekonomiskaförändringar? : En kvantitativ studie av sambandet mellan direktavkastningskrav och makroekonomiska variabler

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Rusen Yilmaz; Viktor Edlund; [2019]
  Nyckelord :Cap rate; macro-economic variables; regression analysis; Direktavkastningskrav; makroekonomiska variabler; regressionsanalys;

  Sammanfattning : Den svenska kontorsmarknaden har under senare år drivits mot rekordhöga hyror och lågadirektavkastningskrav. Drivkraften i utvecklingen har varit gynnsamma makroekonomiskaförhållanden med bland annat negativ reporänta. LÄS MER