Sökning: "4chan"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet 4chan.

 1. 1. BASED, REDPILLED, AND FPBP. Examining identification through discursive/affective practices on 4chan/pol/

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Henrik Bergius; [2022-02-08]
  Nyckelord :Affect; Discourse; 4chan; Fascism; Radicalization; Disciplining; Online political space;

  Sammanfattning : In a political landscape increasingly more influenced by far-right populism, the potential for political projects aiming to expand democracy is challenged. With the internet becoming an important arena for political discussion, this begs the question of how online spaces function as politically radicalizing. LÄS MER

 2. 2. QANON : Från intressegrupp till statskupp

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Johannes Törnquist; Leeloo Hägglund; [2021]
  Nyckelord :QANON; Digital Storytelling; Alt-right; 4chan; 8chan; 8kun; Q; Trump; QANON; Digitalt berättande; Trump; 4chan; 8chan; 8kun;

  Sammanfattning : This study aims to dive deeper into the specific structure, propagation and adaptability of the American alt-right political movement QAnon’s underlying narrative through the lens of “Digital Storytelling”. The method employed being a holistic narrative analysis. LÄS MER

 3. 3. Att koka trolldryck på ett barn : En mytanalys av den amerikanska konspiratoriska QAnon-rörelsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Rikard Friberg von Sydow; [2020]
  Nyckelord :QAnon; mytanalys; konspirationsteorier; USA;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen så undersöks de mytiska utgångspunkterna i denNordamerikanska QAnon-rörelsen. QAnon dök upp på den politiska scenen i slutet av2017 i samband med att källan ”Q” började posta politiska förutsägelser i internetforumsom 4Chan och 8Chan. LÄS MER

 4. 4. Bevarande och tillgängliggörande av stötande material

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Shirley Chan; [2018]
  Nyckelord :4chan; web 2.0; image-board; internet; digitization; web based-archiving; trolling; virtual network; social platform; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The digital and technical developments within the archive community during the last decades reflect how changes has been made in the conditions of preservation and curation of archive material.This has also raised questions concerning the approach to digital and web based documents within the archival community. LÄS MER

 5. 5. ”How the fuck is this art? : Om receptionen av ett feministiskt performanceverk på Youtube

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Sanna Samuelsson; [2014]
  Nyckelord :Genus; Internet; Feminism; Youtube; 4chan; Offentlig konst; digital offentlighet; Performance; Reception; näthat;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om internetanvändare på Youtube och 4chans reception av ett videoklipp med performancekonst utförd av konststudenten Natacha Stolz. Många kommentarer uttrycker en stark och ofta misogyn avsky mot verket och konstnären. LÄS MER