Sökning: "4i framework"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden 4i framework.

 1. 1. Vad händer med kunskapen när medarbetarna arbetar på distans? : En kvalitativ studie om distansarbetets påverkan på organisatoriskt lärande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Maria Larsson Szöges; Sara Stranne; [2022]
  Nyckelord :4i framework; organizational learning; remote work; telework; distance work; 4i framework; distansarbete; organisatoriskt lärande;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Titel: Vad händer med kunskapen när medarbetarna arbetar på distans? En kvalitativ studie om distansarbetets påverkan på organisatoriskt lärande. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Maria Larsson Szöges och Sara Stranne Handledare: Jean Claude Mutiganda Datum: 2022 – Januari Syfte: Covid-19 pandemin har medfört att många organisationer har tvingats att övergå till distansarbete vilket ändrar förutsättningarna för organisationer och deras arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. Chefers upplevelser av lärande i beslutsprocesser : En tillämpning av 4I-ramverket för organisatoriskt lärande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maja Axén; Anette Marklund; [2022]
  Nyckelord :4I-framework; organizational learning; decision making; management; 4I-ramverket; organisatoriskt lärande; beslutsfattande; chefskap;

  Sammanfattning : Det finns ett behov för organisationer att ständigt utvecklas för att vara konkurrenskraftiga. För att denna utveckling ska vara möjlig poängterar Adler och Frössevi (1996) att lärande krävs på alla nivåer. LÄS MER

 3. 3. The influence of design agencies (as a form of inbound open innovation) on organisational learning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Francesca Severoni; Natalie Muldoon; [2019]
  Nyckelord :open innovation; design agencies; design thinking; organisational learning; barriers to organisational learning; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis investigates the under-researched relationship between open innovation (OI) and organisational learning (OL). It addresses questions on how design agencies (DAs) (as a form of inbound OI) influence their client company’s OL process. LÄS MER

 4. 4. Facilitating Organizational Learning in For-Profit Social Enterprises for Sustainability

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Rixing Lin; Masud Gaziyev; Alaa Eddin Shubat; [2019]
  Nyckelord :Organizational learning; Sustainability; For-profit social enterprise; Social innovation;

  Sammanfattning : For-profit social enterprises are facing the dual challenges of fulfilling social purpose on the one hand and surviving business competition on the other. Being a sustainable for-profit social enterprise, the company must balance between economic, social and environmental aspects throughout their business operations. LÄS MER

 5. 5. Organisatoriskt lärande på kommunnivå om undervisning av nyanlända elever: en väg mot ökad likvärdighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Ulrika Tegnér; Elin Wrammerfors; [2017]
  Nyckelord :Organizational learning; 4I-framework; newly arrived students; school; Sweden; municipality; equity; case study; Social Sciences;

  Sammanfattning : All students in Swedish schools are entitled by law to education of high and equal quality. This includes newly arrived (immigrant) students. However, earlier research and reports indicate large variations between schools in education quality for newly arrived students, and thus a lack of equity (Bunar, 2010; Skolinspektionen, 2014). LÄS MER