Sökning: "4p-modellen"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet 4p-modellen.

 1. 1. Den traditionella marknadsföringsmixen utifrån digitaliseringen : Har digitaliseringen skapat ett behov av att utveckla den traditionella marknadsföringsmixen?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Gustaf Weinebrandt; Sara Pernbrink; [2018]
  Nyckelord :Marketingmix; 4P; Product; Place; Price; Promotion; Marketing; Marketing theory; Kotler; McCarthy; Digitalization; Social media; Relationship marketing; Gummeson; Grönroos.; Marknadsföringsmix; 4P; Produkt; Plats; Pris; Påverkan; Marknadsföring; Marknadsföringsteori; Kotler; McCarthy; Digitalisering; Sociala medier; Relationsmarknadsföring; Gummesson; Grönroos.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Marknadsföringen har under det senaste decenniet genomgått fundamentala förändringar och digitaliseringen har varit en del i den utvecklingen. Borden var först med att presentera marknadsföringsmixen som koncept på 1950-talet. LÄS MER

 2. 2. Marknadsföring i etiska företag : en fallstudie av The Smiling Group AB

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Linnea Göransdotter; Rasmus Sjögren; [2017]
  Nyckelord :Fairtrade; etiska företag; marknadsföring; marknadsföringsmix; marknadsmix; 4P-modellen; P-modellen;

  Sammanfattning : Marknadsföring är viktigt för att kommunicera hur ett företag skapar och kan leverera värde. Ett vanligt sätt för företag att marknadsföra sig är genom 4P-modellen där fokus ligger på produkt, pris, plats och påverkan. Ett annat sätt för företag att kommunicera sitt värde är genom olika märkningar. LÄS MER

 3. 3. Lean i ett medelstort livsmedelsföretag för produktionseffektivisering : hur kan Lean implementeras i ett medelstort livsmedelsföretag med syftet att skapa långsiktiga effektivitetsvinster?

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Linus Christensson; [2017]
  Nyckelord :lean lantbruk; ledarskap; produktionseffektivisering; lean production; effektivitetsvinster;

  Sammanfattning : Lean Produktion är resultatet av den arbetsfilosofi som familjen Toyoda under 1800-talet tillämpade inom sina vävstolsfabriker och som sedan vidareutvecklades inom industrin och tjänstesektorn. Under 1940-talet grundades bilmärket Toyota, filosofin togs med in i bilindustrin och blev senare hyllat av hela världen. LÄS MER

 4. 4. Vad utgör en framgångsrik film? : En analys av Hollywoods filmindustri

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Simon Danielsson; Jakob Flygare; [2016]
  Nyckelord :Box office revenue; regression analysis; film; 4ps of marketing.; Biointäkter; regressionsanalys; film; 4p marknadsföringsmix.;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöktes vilka de främsta framgångsfaktorerna var med avseende på biointäkter för en amerikansk film i produktions- och distributionsfasen. Analysen av produktionsfasen baserades på filmer mellan åren 2010-2014 och bestod dels av en övergripande regressionsanalys över alla filmer och dels en genrespecifik regressionsanalys. LÄS MER

 5. 5. Social mediemarknadsföring

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Malin Quinteros; Oscar Antbring; [2012]
  Nyckelord :Sociala medier; web 2.0; marknadsföring; 4p-modellen; kommunikationskanaler; kundvärde; viral marknadsföring; word-of-mouth; buzz-marketing; varumärke.; Fristående kurs;

  Sammanfattning : Resultatet från vår undersökning visar att ett visst engagemang i sociala medier – trots att det inte utgör en nödvändighet för ett företags överlevnad – kan erbjuda stora fördelar och bör närmast ses som en möjlighet. Det kan vara av intresse att finnas där folk finns och det kan tyckas fördelaktigt att, även om man kanske inte väljer att aktivt delta, åtminstone finnas med och om-världsbevaka. LÄS MER