Sökning: "5-HT3-receptorblockare"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet 5-HT3-receptorblockare.

  1. 1. Antiemetisk behandling vid cytostatikabehandling NEPA, APR, 5-HT3-receptorblockare : en jämförande litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

    Författare :Marian Lindhe; [2019]
    Nyckelord :NEPA; APR; cytostatika; antiemetika; 5-HT3-receptorblockare;

    Sammanfattning : Cytostatikabehandlingars emetiska biverkningar har en stor negativ inverkan på patientens livskvalitet. För behandling av cytostatikainducerat illamående och kräkningar så ges flera olika läkemedel, däribland 5-HT3-receptorblockare och NK1-receptorblockare. LÄS MER