Sökning: "50-talet musik"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden 50-talet musik.

 1. 1. Bland Oaser och Giraffer - En jämförelse av två ungdomsverksamheter i musikens, historiens och samhällets tecken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för musikvetenskap

  Författare :Nanna Wallström Milkéwitz; [2016]
  Nyckelord :Uddevalla; punk; Ebba Grön; Oasen; Rågsved; music; Giraffen; Performing Arts;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen försöker beskriva två fall av ungdomsverksamheter med betoning på musik, organiserade på två olika sätt och I två olika tider. Den första skedde I slutet på 1970-talet i Stockholmsförorten Rågsved, under punkens begynnelseår I både England och Sverige. LÄS MER

 2. 2. Jag var "fel" i skolan : tysta elever ur lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sofia Hansson; [2015]
  Nyckelord :Introvert; Extrovert; Personlighetstyp; Utåtriktad; Inåtvänd; Lärande; Amygdala; Myers Briggs Type Indicator; Femfaktorteorin; Klassrum; Elever; Undervisning;

  Sammanfattning : Jag har många gånger känt mig ”fel” under min skolgång. Utåtriktad, att ta för sig etc. har intalats som positiva egenskaper, medan exempelvis tyst och introvert ofta används i negativ benämning. Vad innebär det att vara introvert eller extrovert? Det är biologiskt mätbart och ärftligt. LÄS MER

 3. 3. On the Grammars of Fractal Sequences : Music in infinite patterns

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Patrik Ohlsson; [2014]
  Nyckelord :fractal sequences; composition; algorithm; Norgaard; math; fraktal sekvens; komposition; algoritm; Nörgård; matematik;

  Sammanfattning : Den fraktala geometrin slog igenom i västvärlden under 60-70-talet och inspirerade vetenskapen till nya framsteg inom allt från datorteknologi till antennkonstruktion samt influerade konstens metodik och filosofi. Fraktaler som matematiska modeller hade studerats i väst redan på 1800 talet och ur afrikansk konst samt ur fontida egyptiska skulpturer kan vi skåda en betydligt äldre förståelse för de metoder som genererar dessa komplexa mönster. LÄS MER

 4. 4. Musikvideon - en översikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

  Författare :Viktoria Ljungqvist; [1998]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractViktoria Ljungqvist: Musikvideon - en översikt. Uppsala universitet: Musikvetenskap Examensarbete C HT 1998.Syftet med denna uppsats är att göra en översikt över den moderna musikvideons framväxt, varvid frågeställningar kring bildberättandet och de underliggande musikaliska strukturerna behandlas. LÄS MER