Sökning: "51-49-spärren"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet 51-49-spärren.

  1. 1. Svensk Elitfotboll - hur ser framtiden ut? En kvalitativ studie om den svenska elitfotbollens syn på IdrottsAB och 51-49-spärren

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Joakim Dahlgren; Vilhelm Engström; [2009]
    Nyckelord :fotboll; idrottsAB; allsvenskan; 51-49-spärren; kommersialisering; professionalisering;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad representanter för den svenska elitfotbollen har för tankar och åsikter kring IdrottsAB och den för Sverige unika 51-49-spärren. Vi har två övergripande frågeställningar i vår undersökning som lyder: Varför har så få allsvenska klubbar valt att bilda IdrottsAB? Hur skulle ett upphävande av 51–49-spärren kunna påverka Allsvenskan och dess klubbar? De teorier som ligger till grund i vår analys är idrottsprofessorn Tomas Petersons begrepp kommersialisering och professionalisering. LÄS MER