Sökning: "5C-model"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet 5C-model.

 1. 1. Time to Involve : Employee Involvement in CSR Activities - A Qualitative Study Investigating Contributors to Involvement in CSR among Employees

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Ellen Brengesjö; Eveline Eskengren; [2020]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; Employee Involvement; Employee Involvement in CSR; Internal Communication; Contributors to Employee Involvement;

  Sammanfattning : In recent years, the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) has been widely studied. Scholars agree that employee involvement is crucial for successful implementation of CSR, however complexities exist as employee involvement in CSR is not always evident in organisations. LÄS MER

 2. 2. Ny information, samma beslut? - En studie av långivares beslutsprocess, med fokus på implementeringen av IFRS 16.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Blomqvist; Gustaf Bonde; Patrik Lundin; [2019]
  Nyckelord :Leasing; Informationsanvändning vid kreditbedömning; Brunswiks lens model; Factorial survey approach; 5C-modellen.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Ny information, samma beslut? - En studie av långivares beslutsprocess, med fokus på implementeringen av IFRS 16. Seminariedatum: 5 juni 2019 Kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. "Är vi kreditvärdiga?" : Hur svenska banktjänstemän fattar kreditbeslut utifrån struktur och professionella bedömningar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Alicia Daneli; Anton Nordenö; Efraim Kayar; [2019]
  Nyckelord :Structure; professional judgment; 5C-model; credit decision; creditworthy; creditor; lender; borrower and accounting information; Struktur; professionella bedömningar; 5C-modellen; kreditbeslut; kreditvärdighet; kreditgivare; långivare; banktjänstemän; låntagare och redovisningsinformation;

  Sammanfattning : Introduktion Lån- och kreditgivning är en väsentlig del av dagens samhällsekonomi både när det gäller privatpersoner och företag. Om bankerna är för restriktiva till företagskreditgivning riskerar den ekonomiska tillväxten att påverkas. Vidare anses affärsbankerna ha blivit mindre riskvilliga. LÄS MER