Sökning: "5G investments"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden 5G investments.

 1. 1. Harnessing 5G for Public Safety and Health : Challenges and Investment Areas

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Taha Othman; Ioannis Karagiannis; [2021]
  Nyckelord :5G public safety; 5G health; 5G services; 5G investments; 5G business models;

  Sammanfattning : The introduction of 5G technology in combination with smart cities will revolutionize the world economically and from the quality of life point of view. Different sectors will be impacted by this revolution such as (1) public health and safety, (2) mobility and transportation and (3) energy and water. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering inom industriell produktion - Utmaningar och möjligheter med 5G i tillverkande industrier

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Robel Menghes; Dian Tokhmpash Norouzi; [2019]
  Nyckelord :Digitalization; data; Industry 4.0; Smart Manufacturing; 5G-network; Digitalisering; data; Industri 4.0; smart tillverkning; 5G-nätverk;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har fått en ökad uppmärksamhet i samhället och i olika industrier som följd av framtagandet av ny teknologi som driver utvecklingen framåt. Dagens teknik har idag en inverkan i det vardagliga levnadssättet och kommer även att påverka företag som verkar i alla möjliga branscher, men i synnerhet tillverkningsindustrin vars bransch genomgår en digital transformation som kallas för Industri 4. LÄS MER

 3. 3. Study Comparison of WCDMA and OFDM

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för telekommunikationssystem; Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för telekommunikationssystem

  Författare :Moyamer Chowdhury; Aminul Alam; [2007]
  Nyckelord :TDMA; FDM; CDMA; WCDMA; OFDM;

  Sammanfattning : Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) is one of the main technologies for the implementation of third-generation (3G) cellular systems. It is based on radio access technique proposed by ETSI Alpha group and the specifications was finalised 1999. LÄS MER

 4. 4. Study Comparison of WCDMA and OFDM

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för telekommunikationssystem; Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för telekommunikationssystem

  Författare :Moyamer Chowdhury; Aminul Alam; [2007]
  Nyckelord :TDMA; FDM; CDMA; WCDMA; OFDM;

  Sammanfattning : Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) is one of the main technologies for the implementation of third-generation (3G) cellular systems. It is based on radio access technique proposed by ETSI Alpha group and the specifications was finalised 1999. LÄS MER