Sökning: "5G"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade ordet 5G.

 1. 1. FFT Implemention on FPGA for 5G Networks

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorteknik

  Författare :Vlad Valentin Vasilica; [2019]
  Nyckelord :FFT; OFDMA; Physical design; FPGA; 5G; VHDL; CP-OFDMA; Radix-2; 2048-Point;

  Sammanfattning : The main goal of this thesis will be the design and implementation of a 2048-point FFT on an FPGA through the use of VHDL code.The FFT will use a butterfly Radix-2 architecture with focus on the comparison of the parameters between the system with different Worlengths, Coefficient Wordlengths and Symbol Error rates as well as different modulation types, comparing 64QAM and 256QAM for the 5Gsystem. LÄS MER

 2. 2. Implementation and evaluation of Polar Codes in 5G

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Tobias Rosenqvist; Joël Sloof; [2019]
  Nyckelord :5G; Polar Codes; Successive Cancellation;

  Sammanfattning : In today’s society the ability to communicate with one another has grown, were a lot of focus is aimed towards speed in the telecommunication industry. For transmissions to become even faster, there are many ways to enhance transmission speeds of which error correction is one. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering inom industriell produktion - Utmaningar och möjligheter med 5G i tillverkande industrier

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Robel Menghes; Dian Tokhmpash Norouzi; [2019]
  Nyckelord :Digitalization; data; Industry 4.0; Smart Manufacturing; 5G-network; Digitalisering; data; Industri 4.0; smart tillverkning; 5G-nätverk;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har fått en ökad uppmärksamhet i samhället och i olika industrier som följd av framtagandet av ny teknologi som driver utvecklingen framåt. Dagens teknik har idag en inverkan i det vardagliga levnadssättet och kommer även att påverka företag som verkar i alla möjliga branscher, men i synnerhet tillverkningsindustrin vars bransch genomgår en digital transformation som kallas för Industri 4. LÄS MER

 4. 4. HAALO : A cloud native hardware accelerator abstraction with low overhead

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Datavetenskap

  Författare :Jeremy Facchetti; [2019]
  Nyckelord :cloud; 5g; hardware accelerator; kubernetes; docker; vnf; nfv; cloud native; virtualization;

  Sammanfattning : With the upcoming 5G deployment and the exponentially increasing data transmitted over cellular networks, off the shelf hardware won't provide enough performance to cope with the data being transferred over cellular networks. To tackle that problem, hardware accelerators will be of great support thanks to their better performances and lower energy consumption. LÄS MER

 5. 5. Energy Consumption Optimizations for 5G networks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och System

  Författare :Martina Tran; [2019]
  Nyckelord :5G; 4G; NR; LTE; Energy efficiency; Energy optimization; Sleep states; Sleep modes; Power model; Latency; File delay;

  Sammanfattning : The importance of energy efficiency has grown alongside awareness of climate change due to the rapid increase of greenhouse gases. With the increasing trend regarding mobile subscribers, it is necessary to prevent an expansion of energy consumption via mobile networks. LÄS MER