Sökning: "5c"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet 5c.

 1. 1. "Är vi kreditvärdiga?" : Hur svenska banktjänstemän fattar kreditbeslut utifrån struktur och professionella bedömningar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Alicia Daneli; Anton Nordenö; Efraim Kayar; [2019]
  Nyckelord :Structure; professional judgment; 5C-model; credit decision; creditworthy; creditor; lender; borrower and accounting information; Struktur; professionella bedömningar; 5C-modellen; kreditbeslut; kreditvärdighet; kreditgivare; långivare; banktjänstemän; låntagare och redovisningsinformation;

  Sammanfattning : Introduktion Lån- och kreditgivning är en väsentlig del av dagens samhällsekonomi både när det gäller privatpersoner och företag. Om bankerna är för restriktiva till företagskreditgivning riskerar den ekonomiska tillväxten att påverkas. Vidare anses affärsbankerna ha blivit mindre riskvilliga. LÄS MER

 2. 2. Bankernas syn på företagsrekonstruktion : En kvalitativ studie utifrån bankernas bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Anders Direnius; Malin Folkesson; [2019]
  Nyckelord :bank; företagsrekonstruktion; konkurs; risker och riskhantering; intressentorientering; kreditbedömning; bedömning;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på bankers syn på företagsrekonstruktion i förhållande till konkurs. Banker är skyldiga att bevara den finansiella balansen i samhället. Samtidigt vill bankernamaximera sina vinster genom att inte låna ut pengar till mindre kreditvärdiga företag. LÄS MER

 3. 3. Managing the Semi-Fictive Brand Persona - In Theory and Practice

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Jungerth; Sam Lidström; [2018]
  Nyckelord :Semi-Fictive Brand Persona; Brand Identity; Brand Personality; Brand Personification; Brand Persona; Storytelling; Strategic Brand Management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Managing the Semi-Fictive Brand Persona – In Theory and Practice Submission date: 28th of May 2018 Course: BUSN39 Degree Project in Global Marketing Authors: Emma Jungerth & Sam Lidström Supervisor: Mats Urde, [email protected] LÄS MER

 4. 4. Mechanical Design and Thermal Analysis of the MoreBac Experiment

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Kevin Ankarsköld-Flück; Erik Wiskman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sending bacteria to space is a further step withinthe framework of transporting humans to distant locations inspace. This can build a knowledge platform of how the bacteriabehaves in the space environments, in order to be able to functionin the long term as a LLS (long term life support system), i. LÄS MER

 5. 5. Mechanical Design and Thermal Analysis of the MoreBac Experiment

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Kevin Ankarsköld-Flück; Erik Wiskman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sending bacteria to space is a further step withinthe framework of transporting humans to distant locations inspace. This can build a knowledge platform of how the bacteriabehaves in the space environments, in order to be able to functionin the long term as a LLS (long term life support system), i. LÄS MER