Sökning: "5s-metoden"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet 5s-metoden.

 1. 1. Sustainable reduction of asbestos sample losses using Radio Frequency Identification and the 5S method

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Elie Falcand; [2021]
  Nyckelord :asbestos; Radio Frequency Identification; 5S; traceability; loss reduction; asbest; radiofrekvensidentifikation; 5S; spårbarhet; förlustminskning;

  Sammanfattning : This study is a research around an issue encountered by MyEasyLab, a laboratory involved in asbestos testing for the French market. They are facing a problem of sample losses, which is hardly acceptable, especially when growing on a highly competitive and price driven market. LÄS MER

 2. 2. Slöserier på svenska byggarbetsplatser -Vilka är de och hur kan de minskas?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Klara Sjö; [2020]
  Nyckelord :Lean; slöseri; 5S-metoden; Just-In-Time; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna rapport ska undersöka vilka moment på en svensk byggarbetsplats som bidrar med den största mängden slöseri och hur företag med hjälp av två olika Lean-metoder kan minska på dessa. Denna rapport ska undersöka vilka moment på en svensk byggarbetsplats som bidrar med den största mängden slöseri och hur företag med hjälp av två olika Lean-metoder kan minska på dessa. LÄS MER

 3. 3. Implementering av Lean Construction inom byggbranschen : Ett slöseri eller ett verktyg?

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anna Lofjärd; [2020]
  Nyckelord :Lean Production; Lean Construction; tools and methods; efficiency; Lean Production; Lean Construction; verktyg och metoder; effektivitet;

  Sammanfattning : I Sverige har bostadsbristen lagt ytterligare fokus på att bygga billigare och snabbare. Byggbranschen har konstanta krav på sig att bygga effektivare och samtidigt upprätthålla sin kvalitet. Branschen utvecklas hela tiden och många företag har skapat egna verktyg och metoder för att förbättra sin effektivitet samt kvalité. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av materialflöde inom och till tre produktionslinjer för volymelementtillverkning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Albina Zeqiri; Fritz Jonzon; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master’s thesis was written at Götenehus AB, a house construction company based in Götene. Götenehus was founded in 1931 and has a long history of house construction with so-called prefabricated elements and have an assortment of residential houses, villas and holiday cottages in both modern as well as classic style (Götenehus 2016). LÄS MER

 5. 5. Slöserier inom projektverksamhet : en fallstudie på företaget prgsweden projektverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Marta Przestrzelska; [2018]
  Nyckelord :Lean management; slöserier; projekt;

  Sammanfattning : Antal företag i Sverige har ständigt ökat under de senaste åren vilket leder till större konkurrens och dessutom ökning av kundkraven. Många företag väljer idag att implementera Lean, detta med tanken på att vara mer effektiva och konkurrenskraftiga. LÄS MER