Sökning: "6åring"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet 6åring.

  1. 1. Effect of Lap Belt Position on Kinematics & Injuries by using 6YO PIPER child HBM : in Frontal Crash Simulations

    Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

    Författare :Sarah Hassan El-Mobader; [2018]
    Nyckelord :PIPER; Human Body Model; 6YO; Full Frontal; Child Restraint Systems; Injuries; Kinematics; Abdomen; Lap Belt; PIPER; Humanmodell; 6åring; frontalkrock; barnstolar; barnsäkerhet; skador; kinematic; bukorgan; höftbälte;

    Sammanfattning : Traffic accidents are the second leading cause of child fatality among children younger than 15 years of age. In the course of 10 years, the implementation of child restraint systems has decreased child fatality in traffic accidents with 50%, for children younger than 15 years. LÄS MER