Sökning: "6 -skift"

Visar resultat 1 - 5 av 12963 uppsatser innehållade orden 6 -skift.

 1. 1. Omvårdnadsåtgärder vid venpunktion av barn

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Stöckel; Jennifer Svahn; [2022-01-13]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; barn 6-12 år; venpunktion; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Venpunktion av barn är ett vanligt förekommande vårdmoment som förknippas med obehag. Forskning har visat att det är viktigt att barns smärta vid venpunktion åtgärdas eftersom det annars kan få negativa konsekvenser vid framtida vårdmöten. LÄS MER

 2. 2. ”Bedömning och lindring av fysisk smärta inom palliativ vård - Sjuksköterskans perspektiv”

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cajsa Engberg; Martina Stolt-Eriksson; [2022-01-04]
  Nyckelord :sjuksköterskans perspektiv; smärta; smärthantering; smärtbedömning; palliativ vård; omvårdnad; palliativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Palliativ vård är en del av sjuksköterskans ansvarsområde och något sjuksköterskan bör ha kunskap kring. Sjuksköterskans ansvar handlar bland annat om att skapa så god livskvalitet som möjligt både för patient och närstående, vilket görs bland annat genom symtomlindring. LÄS MER

 3. 3. Medfinansieringsersättning - kommunens respektive exploatörens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sabina Mehmedovic; [2022]
  Nyckelord :Medfinansieringsersättning; markexploatering; exploateringsavtal; transportinfrastruktur; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Investments in infrastructure normally lead to better accessibility, a better location, increased building rights and an increase in the value of the properties that are located near to the infrastructure. Increases in value that arise as a result of public investments should be returned to the public sector through value capture. LÄS MER

 4. 4. #StopTheSteal – den amerikanska demokratins förfall? : En fallstudie om presidentvalet i USA 2020 och president Donald Trumps försök att störta den amerikanska demokratin.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Max Anklev; [2022]
  Nyckelord :Presidentvalet i USA 2020; stormningen av Kapitolium 2021; Donald Trump; ”Så dör demokratier”; idealtyper som analysverktyg; polarisering; desinformation; konspirationsteorier.;

  Sammanfattning : The storming of the U.S. Capitol on January 6, 2021, came to shock the entire world. An angry mob of Trump supporters had, after months of encouragement from President Trump, attacked the heart of American democracy in an attempt to overturn the results of the 2020 presidential election. LÄS MER

 5. 5. Ländryggsbesvär och träning under uppväxten hos längdskidåkare på skidgymnasium : en jämförande kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Sofia Svensson; Matilda Ivarsson; [2022]
  Nyckelord :Low back pain; prevalence; cross-country skiing; training during childhood; adolescents; Ländsryggsbesvär; prevalens; längdskidåkning; träning under uppväxten;

  Sammanfattning : Bakgrund: Längdskidåkning är en sport med hög förekomst av överbelastningsskador i ländryggen. Anledningarna till besvärens uppkomst har diskuterats frekvent och flera faktorer har setts spela in. Att variera träningen har setts vara viktigt, inte minst under uppväxten, för att undvika skador längre upp i åldrarna. LÄS MER