Sökning: "6 timmars arbetstid"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden 6 timmars arbetstid.

 1. 1. Minskad arbetstid- fördel för familjelivet? : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Daljab Lahdo; [2019]
  Nyckelord :Long working hours; work-family conflicts; reduced working hours; 6-hour working day; effects on family life; Långa arbetstider; arbete-familj konflikter; minskade arbetstider; 6-timmars arbetsdag; effekter på familjelivet;

  Sammanfattning : Stora förändringar har skett på arbetsplatser under de senaste 40 åren.  Arbetsgivare ställer allt högre krav på sina arbetare att täcka upp längre och mer av arbetstiden det vill säga olika delar av dagen, veckan och året. LÄS MER

 2. 2. Antal dörröppningar på operationssal vid 6 timmars arbetsdagar – en observationsstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Abrahamsson; Petra Gustafsson; [2018-07-10]
  Nyckelord :Dörröppningar; operationssal; postoperativ sårinfektion; 6 timmars arbetsdagar;

  Sammanfattning : Background: Health care associated infection is the most common type of adverse event in Sweden and Europe. Having a postoperative wound infection generates a great suffering for the patient. Door openings and the movement of personnel inside the operating room increase the amount of bacteria in the air. LÄS MER

 3. 3. Hybridspenatfröodling : en undersökning av odlingsförutsättningar, risker och potential inom spenatfröodling i Sverige

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Patrik Isacsson; Julia Trotzig; [2018]
  Nyckelord :spenatfrö; fröodling; spinach seed; seed production;

  Sammanfattning : Försäljningen av färsk spenat ökar i världen idag, främst på grund av den ökade efterfrågan av den så kallade “baby leaf” spenaten, vilket är små späda blad som ofta säljs i färdiga salladspåsar. Fröerna som används till odling av baby leaf är i huvudsak hybridfrön då dessa ger en frodigare och jämnare gröda i jämförelse med vanliga linjesorter. LÄS MER